Follow
Марія Кислова
Марія Кислова
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
Verified email at fsgd.ccjournals.eu
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток мобільного навчального середовища як проблема теорії і методики використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
МА Кислова, СО Семеріков, КІ Словак
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-19, 2014
492014
Розвиток мобільного навчального середовища з вищої математики у підготовці інженерів-електромеханіків
МА Кислова
282014
Методика використання мобільного навчального середовища у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків
МА Кислова, КІ Словак
Інформаційні технології і засоби навчання, 77-94, 2016
92016
Хмарні засоби навчання математичних дисциплін
МА Кислова, КІ Словак
Новітні комп’ютерні технології.–Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний …, 2013
92013
Поняття компетентнісного підходу та ключової компетентності при навчанні вищій математиці
МА Кислова
Вісник Криворізького національного університету, 163-167, 2012
62012
Реалізація «м’яких» обчислень у ММC SAGE
ВЙ Засельський, МА Кислова, НВ Рашевська, КІ Словак
Новітні комп’ютерні технології 8, 144-145, 2010
62010
Розподілена локалізація педагогічного програмного забезпечення
ОІ Теплицький, НВ Рашевська, АМ Стрюк, МА Кислова
Новітні комп’ютерні технології: матеріали VIII Міжнародної науко-во …, 2010
52010
Проблеми компетентністного підходу в інженерній освіті
МА Кислова
Педагогіка вищої та середньої школи, 38-41, 2013
32013
Міжпредметні зв’язки курсів вищої математики та загальної фізики у навчанні інженерів-електромеханіків
МА Кислова
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
32012
Засоби ІКТ навчання вищої математики бакалаврів-електромеханіків
МА Кислова, КІ Словак
ЧДТУ 2, 40-41, 2014
22014
Система комп’ютерної математики як складова мобільного навчального середовища з вищої математики
МА Кислова, ГА Горшкова
New computer technology 15, 197-200, 2017
12017
Застосування прикладних задач при вивченні дисциплін математичного циклу студентами технічних ВНЗ
МА Кислова, ГА Горшкова, КІ Словак
Barkáts N. 1, 82-84, 2013
12013
КОМП'ЮТЕРНІ ІМІТАЦІЙНІ МОДЕЛІТА ОСВІТА
ЮП Рева, МА Кислова
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Т. 3: Теорія та …, 2002
12002
До питання професійної спрямованості навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків
МА Кислова, АС Тарадуда
2020
2.9. Використання хмарних технологій у навчанні
МА Кислова
ББК 74.4 О-72 Рецензенти, 167, 2020
2020
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ЗМІННОЇ У АЕРОДИНАМІЧНИХ РОЗРАХУНКАХ
МА Кислова, ОЛ Ковальчук
Упорядник: Завражна ОМ, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри …, 2020
2020
Відгук на дисертацію Ткачук Вікторії Василівни «Мобільні інформаційнокомунікаційні технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів», подану на …
МА Кислова
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
2019
Новітні комп’ютерні технології. Том XVI
ТС Армаш, ВМ Базурін, ДЄ Бобилєв, КЄ Бобрівник, ЛВ Боднар, ...
Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018
2018
Методика застосування математичних моделей у навчанні майбутніх поліграфістів
МА Кислова, КА Кислова
New computer technology 16, 74-78, 2018
2018
Computer mathematics system as part of mobile learning environment in higher mathematics
МА Кислова, ГА Горшкова
Новые компьютерные технологии 15 (1), 197-200, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20