Подписаться
Світлана Леонідівна Чуніхіна, Svitlana Chunikhina, Светлана Чунихина
Світлана Леонідівна Чуніхіна, Svitlana Chunikhina, Светлана Чунихина
провідний науковий співробітник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ispp.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
142021
Образ чиновника: шесть типов восприятия
СЛ Чунихина
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сборник статей …, 2014
32014
Особливості сприймання громадянами образу чиновника: психосемантичний аналіз
СЛ Чуніхіна
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2014
32014
ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ
СЛ Чуніхіна
Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (1), 2022
2022
ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
С Чуніхіна
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія …, 2021
2021
Social tension as a macro indicator of the psychological well-being of society
MF Mykola M. Slyusarevskyy, Svitlana Chunikhina
Wiadomości Lekarskie 74 (11), 2812-2816, 2021
2021
Моделювання технологій забезпечення громадської підтримки освітніх реформ на основі відкритості суджень (open-mindedness)
ЧС Л.
Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія 12 (4), 68-76, 2021
2021
Гумор як технологія переконання в політичних комунікаціях
СЛ Чуніхіна
Габітус, 219-224, 2021
2021
Психологічна безпека людини в умовах інформаційного і технологічного стресу
М Слюсаревський, С Чуніхіна
Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам …, 2021
2021
Політична психологія : навч. посіб.
ЄМ Тиньков, О. М., Чуніхіна, С. Л., Якушева
Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2021
2021
Стосунки довіри і сприйняття громадськістю освітніх реформ
T Traverse, S Chunikhina
Scientific Studios on Social and Political Psychology, 210-220, 2020
2020
СУСПІЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ОСВІТНІХ РЕФОРМ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТОСТІ СУДЖЕНЬ (OPEN-MINDEDNESS)
СЛ Чуніхіна
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2020
2020
ВІДКРИТІСТЬ ДО НОВОГО ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ПРИЙНЯТТЯ ОСВІТНІХ РЕФОРМ
СЛ Чуніхіна
СУЧАСНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПІДРУЧНИКА ДЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, 117, 2020
2020
СВОЇ ЧУЖІ: НАПРЯМИ ПРОДУКУВАННЯ І ПСИХОЛОГІЧНА РОЛЬ «ІНШОГО» В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
СЛ Чуніхіна
Ідеологія та політика, 304-319, 2020
2020
Колективні почуття як чинники становлення соціальної інклюзії.
СЛ Чуніхіна
Проблеми політичної психології, 140-152, 2019
2019
«Психологічний малюнок» чиновника: дослідження образу
СЛ Чуніхіна
Психологічні перспективи, 312 – 323, 2015
2015
Перспективи застосування рисункових методів у політико‐психологічних дослідженнях
С Чуніхіна
Науковий редактор, 99, 2014
2014
Опыт построения типологии индивидуальных стилей: диагностика адаптационных и компенсаторных механизмов
СЛ Чунихина
Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ …, 2014
2014
Адаптаційний і компенсаторний смисл індивідуального стилю
СЛ Чуніхіна
Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей, 140-151, 2013
2013
Стиль як категорія політичної психології
СЛ Чуніхіна
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20