Підписатись
Володимир Анатолійович Греченко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти
ВА Греченко, ІВ Чорний, ВА Кушнерук, В Режко
К.: Літера, 464, 2000
762000
Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. освіти
ВА Греченко, ІВ Чорний, ВА Кушнерук, В Режко
К.: Літера, 464, 2000
762000
Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть: Монографія
ОМ Бандурка, ВА Греченко
Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000.–304 с., 2000
622000
Украiна у добу" раннього" тоталітаризму
ВА Греченко, ОН Ярмиш
Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2001
482001
Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVІІІ ст.--1917 р.)
ОМ Бандурка, В Греченко, ОН Ярмиш
Zolota myli︠a︡, 2012
202012
Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ—на початку ХХ ст.: монографія
ОМ Головко, ВА Греченко
Харків: Константа, 2018.–472 с., 2018
122018
Пахман як теоретик та історик права/ОМ Головко, ВА Греченко
О Головко
Вісник ХНУВС, 61, 2013
11*2013
Професор СВ Пахман: життя в науці та наука в житті
ВА Греченко
Харківський історіографічний збірник, 145-155, 2014
92014
Історія української культури навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ВА Греченко, КВ Кислюк
К.: Кондор-видавництво, 2013
92013
Історія світової та української культури: довідник для школярів та студентів
ВА Греченко, ІВ Чорний
К.: Літера ЛТД 416, 2009
92009
Становлення та утвердження тоталітарної партії в Україні (1918-1941 рр.)
В Греченко
НікаНова, 2012
82012
Етапи державотворення незалежної України (1991–2011 рр.)
ВА Греченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 11-19, 2011
82011
Історія України
ВА Греченко
Модульний курс. Навчальний посібник/Греченко ВА—Х.: Торсінг плюс 384, 2009
82009
Становлення та розвиток міліції України (1921-1930 роки): історико-правове дослідження:[монографія]
ОМ Бандурка, ВА Греченко, ОН Ярмиш
Харків: Золота миля, 2015.–492 с., 2019
72019
Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни
ВА Греченко, ВВ Греченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 23-30, 2010
72010
Організація і діяльність міліції Української РСР у 1951 р.
ВА Греченко, ОН Ярмиш
Наука і правоохорона.–2019.–№ 2 (44).–С. 33-44, 2019
62019
Історія світової та української культури з тестовими завданнями
ВА Греченко, ІВ Чорний
Київ: Літера ЛТД, 2009
62009
Міжнародні акти з питань кримінально-правового захисту прав дітей
ІО Гайдай-Бандурка
Право і Безпека, 6-10, 2014
52014
Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.)
ОМ Головко, ВА Греченко
Право і Безпека, 6-14, 2013
52013
До історії внутріпартійної боротьби в Україні у 20-ті роки
ВА Греченко
Український історичний журнал, 113-127, 1993
51993
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20