Підписатись
Володимир Боголюбов
Володимир Боголюбов
професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності НУБіП України
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи стійкого розвитку
ЛГ Мельник, ОГ Білявський, СМ Бобильов, СН Бобылев, Е Бун, ...
Університетська книга, 2005
1452005
Стратегія сталого розвитку
ВМ Боголюбов, МО Клименко, ЛГ Мельник, ОО Ракоїд
Видавничий центр НУБіП України, 2018
552018
Техноекологія
АП Войцицький, АП Войцицкий, ВП Дубровський, ВП Дубровский, ...
Аграрна освіта, 2009
512009
Моніторинг довкілля: підручник
ВМ Боголюбов, МО Клименко, ВБ Мокін, ВА Прилипко
ВМ Боголюбов, Клименко МО, Мокін ВБ-Вінниця, 2010
272010
Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку
ВМ Боголюбов
ІІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology …, 2011
182011
Техноекологія: підручник/За ред
МС Мальований, ВМ Боголюбов, ТП Шаніна, ВМ Шмандій, ...
МС Мальованого.− Львів: Національний університет «Львівська політехніка, 2013
172013
Сталий розвиток суспільства: соціально-екологічні аспекти формування професійної компетентності магістрів-екологів
ВМ Боголюбов
монографія/Боголюбов ВМ, 2013
172013
Нові концептуальні підходи до розвитку екологічної освіти в Україні на початку XXI століття
Г Білявський, В Боголюбов
Національний університет" Києво-Могилянська академія", 2000
162000
Загальна екологія: Навч. пос.–вид. 3-тє
ЛІ Соломенко, ВМ Боголюбов
ЛІ Соломенко, ВМ Боголюбов–Херсон: Олді-плюс, 2014
122014
Моніторинг довкілля
ВМ Боголюбов, МО Клименко, ВБ Мокін
Видавничий центр НУБіП України, 2018
102018
Нові тенденції вдосконалення екологічної освіти як важливого фактора гармонійного розвитку
ГО Білявський, ЛВ Ракша, ОМ Нагорнюк, ВМ Боголюбов
Екологія і ресурси 8, 80-91, 2003
102003
Формування змісту освіти в інтересах сталого розвитку суспільства
ВМ Боголюбов
Науковий вісник НУБіП України: зб. наук, праць.–К.: Вид-во НУБіП України …, 2011
92011
Проблеми поводження з твердими побутовими побутовими відходами в сільській місцевості–м
НГ Бялковска, ВМ Боголюбов
Київ Національний аграрний Університет 367, 2005
82005
Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку: Навч. посібник [МО Клименко, ВМ Боголюбов, ЛВ Клименко та ін.]/За ред. МО Клименка і ВМ Боголюбова
МО Клименко
Херсон: Олді-плюс 230, 2013
72013
Закономірності функціонування ринку міжнародних туристичних послуг
ГА Заячковська
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2012
72012
Модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації
ЛБ Волошко
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.− Зб …, 2005
72005
Методологія підготовки екологів у НаУКМА
ВМ Боголюбов, ВП Замостян, СР Рибников, ГО Білявський
Людина і довкілля. Проблеми неоекології.–2002.–Вип 3, 5-9, 2002
72002
Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх екологів в умовах переходу до сталого розвитку суспільства
ВМ Боголюбов
Національний університет біоресурсів і природокористування України.–Київ, 2014
62014
Моделювання і прогнозування стану довкілля: підручник/За ред. ВІ Лаврика
ВІ Лаврик, ВМ Боголюбов, ЛМ Полетаєва, СМ Юрасов, ВГ Ільїна
К.: ВЦ «Aкадемія, 2010
62010
Науково-методичне обґрунтування програми бакалавра-еколога
В Замостян, В Боголюбов, Л Середа, В Сидоренко
61999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20