Анжеліка Соломаха
Анжеліка Соломаха
Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут,
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
АВ Соломаха
К.: Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
42013
Теоретичні засади формування лінгвокультурної компетенції у майбутніх вчителів іноземної мови.
АВ Соломаха
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2012
32012
Теоретичні засади формування лінгвокультурної компетенції у майбутніх вчителів англійської мови
АВ Соломаха
Наукові праці Дон НТУ. Серія: педагогіка, психологія, соціологія, 142-146, 2012
32012
ЕТНОРЕАЛІЇ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць)
АВ Соломаха
КНУ ім. Т.Шевченко, 2008
32008
Цифрова компетенція педагога нової школи Австрії
А Соломаха
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 299-308, 2018
2*2018
Концепт "вторинна мовна особистість" в теорії та методиці навчання іноземних мов
АВ Соломаха
ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут …, 2013
2*2013
Актуальність впровадження комунікативно-ігрових форм навчання іноземним мовам у початковій школі.
АВ Соломаха
Наукові записки : [збірник наукових статтей] / М-во освіти і науки, молоді …, 2011
12011
Сучасний стан університетської електронної дистанційної освіти Німеччини
А Соломаха
Сучасна наука ХХІ століття, 67-75., 2017
2017
Змішане навчання студентів-магістрантів за спеціальністтю «методика раннього навчання дітей іноземній мові»: досвід Німеччини Педагогічний процес: теорія і практика
А Соломаха
Педагогічний процес: теорія і практика, 136-140, 2017
2017
ІНШОМОВНА КУЛЬТУРНА ГРАМОТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
А Соломаха
Інновації та традиції в сучасні науковій думці, 81-93, 2016
2016
До питання гейміфікації навчання іноземних мов
СА В.
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
2015
Комп’ютерна лінгводидактика та іншомовна освіта педагога: досвід та перспертиви
СА В.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (5 листопада 2015 р …, 2015
2015
Кольорова концептуалізація світу як засіб розвитку соціокультурної компетенції молодших школярів (на матеріалі німецької мови)
СА В.
Питання сучасної науки і освіти: зб. наукових праць., 94-101, 2015
2015
До питання підвищення ІКТ-компетентності вчителя іноземних мов у початковій школі
АВ Соломаха
Сучасність.Наука.Час.Взаємодія та взаємовплив: Матеріали ХІ Міжнародної …, 2014
2014
Когнітивний підхід до навчання іноземних мов у ВНЗ України
АВ Соломаха
Матеріали міжнар. науч.-практ. інтернет- конфер.«Науковий потенціал 2014», 2014
2014
Мультимедійна дошка як засіб навчання на уроках іноземної мови: досвід Німеччини та Австрії.
АВ Cоломаха
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія., 207-214, 2014
2014
Національно-марковані мовні одиниці як відображення когнітивної бази німецького народу
АВ Соломаха
НТУУ «КПІ», 2014
2014
Тенденції розвитку дистанційного навчання в ВНЗ України
АВ Cоломаха
Актуальні питання педагогіки та психології - 2013, 83-87, 2013
2013
Національно-марковані мовні одиниці як відображення когнітивної бази німецького народу
АВ Соломаха
Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний …, 2013
2013
Деякі аспекти професійної компетентності викладача іноземних мов у ВНЗ
АВ Соломаха
Управленські компетенції викладача вищої школи - 2013, 107-109, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20