Подписаться
Гаврилова Тетяна
Гаврилова Тетяна
доцент кафедри маркетингу НУХТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuft.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка та діагностика фінансового стану підприємства
ВІ Федоренко, ЄР Якушев, ТВ Гаврилова
Економіка та держава, 26-29, 2004
412004
Социальные сети как современный и эффективный инструмент маркетинга
НП Скригун, МВ Кочмарук, ТВ Гаврилова
212014
Управління фінансовою безпекою підприємства
ТВ Гаврилова
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 103-106, 2011
212011
Практичні аспекти застосування матриці бостонської консультативної групи
ТГ Бєлова, ТВ Гаврилова
192012
Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси
В Федоренко, Т Гаврилова
Економіка України, 28-33, 2003
172003
Категорія “активність” як методологічна основа для вивчення проблем активізації діяльності
ТВ Гаврилова
92007
Підприємництво
ВГ Федоренко, МП Денисенко, ММ Руженський, ЮМ Маршавін, ...
Підприємництво: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ВГ Федоренко, МП …, 2005
92005
Цілі ціноутворення та їх вплив на вибір методу встановлення ціни
ОВ Безпалько, ТВ Гаврилова, НП Скригун
62011
Комерційна діяльність
ІО Сінгаєвський, СБ Розумей, ТВ Гаврилова, НП Скригун
52009
Формування пріоритетів розвитку підприємства на основі форсайтингу
ТГ Бєлова, ОФ Крайнюченко, ТВ Гаврилова
Формирование рыночных отношений в Украине, 129-132, 2015
32015
Податкове регулювання, як механізм зовнішньої активізації діяльності підприємства та податкове планування як механізм внутрішньої активізації діяльності підприємства
ТВ Гаврилова
32007
Теоретичні та прикладні засади інвестиційно-інноваційного розвитку економіки та ринку праці в Україні
ВГ Федоренко, ЮМ Маршавін, ІФ Гнибіденко, СВ Рум'янцева, ...
32007
Розрахункові співвідношення пласкої індукторної системи з масивними котушками біфіляра
ЮВ Батигін, СО Шиндерук, ТВ Гаврилова, ІА Балбекін, ЮВ Батыгин, ...
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2019
22019
Досвід вітчизняних підприємств у створенні корпоративного бренда
ОФ Крайнюченко, ЮІ Максименко, ТВ Гаврилова
Формування ринкових відносин в Україні, 114-116, 2011
22011
Оцінка результатів діяльності підприємства та реалізації активності
ТВ Гаврилова
22007
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ В ЦИЛІНДРИЧНІЙ ІНДУКТОРНІЙ СИСТЕМІ ІЗ ЗОВНІШНІМ КОАКСІАЛЬНИМ БІФІЛЯРНИМ СОЛЕНОЇДОМ
ЮВ Батигін, ТВ Гаврилова, СО Шиндерук, ЮВ Щербініна
Електромеханічні і енергозберігаючі системи, 29-34, 2019
12019
Оцінка стану зелених насаджень міста
ІВ Федорчук, МІ Козак, ТВ Гаврилова
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2018
12018
Оцінювання можливостей підприємства щодо утримання споживачів
ТГ Бєлова, ОФ Крайнюченко, ТВ Гаврилова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
12016
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРУШЕК НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
НЕ Тарасовская, ЛТ Булекбаева, ТВ Гаврилова
ББК 67.0 К14, 261, 2015
12015
Використання принципів емоційного маркетингу в діяльності виноробних підприємств
ТГ Бєлова, МА Кабак, ТВ Гаврилова
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20