Підписатись
Zatenatskyi Dmitriy, Затенацький Дмитро Вікторович, Затенацкий Дмитрий Викторович
Zatenatskyi Dmitriy, Затенацький Дмитро Вікторович, Затенацкий Дмитрий Викторович
Підтверджена електронна адреса в nlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : монографія
ДВ Затенацький
Х.: Право, 160, 2010
402010
Практикум з криміналістики: навч. посіб.
ДВ Затенацький, ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ...
Київ: Ін Юре, 128, 2013
5*2013
Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції: монографія
ВЮ Шепітько, ВА Журавель, ДВ Затенацький
Харків: Апостиль, 2017
42017
Testing of drugs in the implementation of customs control in Ukraine: legal aspects
V Shevchuk, O Shevchuk, N Matyukhina, D Zatenatskyi, O Chub
Georgian medical news, 165-169, 2020
32020
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
22011
Iдеальнi cлiди в кpимiналicтицi (технiкo-кpимiналicтичнi та тактичнi пpийoми їх актуалiзацiї) : диc. канд. юpид. наук : cпец. 12.00. 09 Кpимiнальний пpoцеc та кpимiналicтика …
ДВ Затенацький
ДВ Затенацький–Хаpкiв.–2008.–188 c, 188, 2008
22008
ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ПОКАЗАНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ВБИВСТВА ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ОДИНОКИХ ОСІБ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАВОЛОДІННЯМ ЇХНІМ МАЙНОМ
РС Бєлкін, ПД Біленчук, АМ Васильєв, ВК Весельський, ВІ Галаган, ...
12018
Використання інноваційних технологій, спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів
ДВ Затенацький
Питання боротьби зі злочинністю, 141-153, 2017
12017
Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія
ДВ Затенацький, ВІ Борисов, ЄЄ Демидова, ЮВ Баулін, ЛВ Дорош, ...
Х.: Право, 344, 2011
12011
Психологічні основи формування та вилучення ідеальних слідів
ДВ Затенацький
Актуальні питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії : тези …, 2020
2020
Кафедра криміналістики: історія становлення та розвитку. До 80-річчя заснування : монографія / за ред. ВЮ Шепітька
ВІ Алєксейчук, ГК Авдєєва, ОМ Домашенко, ЄЄ Демидова, АЛ Дудніков, ...
Харків : Право, 2020
2020
Криміналістика : підручник : у 2 т. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. ВЮ Шепітька
ДВ Затенацький, ВЮ Шепітько, ВА Журавель, ВО Коновалова, ...
Харків : Право 1, 456, 2019
2019
Матеріали для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Криміналістика» (обов’язкова) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі …
ДВ Затенацький
Харків : Право, 2019
2019
Realization of the human right to palliative care in Ukraine: problems and legal issues (review)
O Shevchuk, V Trofymenko, V Martynovskyi, G Goncharenko, ...
Georgian medical news, 168-173, 2019
2019
Деякі аспекти використання окремих тактичних спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів
ДВ Затенацький
Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання …, 2018
2018
Використання ідеальних слідів в криміналістичній тактиці
ДВ Затенацький
Одеські юридичні читання : тези Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 9 …, 2018
2018
Світлофільтр
ДВ Затенацький
Велика українська юридична енциклопедія. Т. 20: Криміналістика, судова …, 2018
2018
Пломба
ДВ Затенацький
Велика українська юридична енциклопедія. Т. 20: Криміналістика, судова …, 2018
2018
Освітлювач ультрафіолетовий
ДВ Затенацький
Велика українська юридична енциклопедія. Т. 20: Криміналістика, судова …, 2018
2018
Оксидування
ДВ Затенацький
Велика українська юридична енциклопедія. Т. 20: Криміналістика, судова …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20