Павлова Галина Євгеніївна
Павлова Галина Євгеніївна
Директор ННІЕ, декан факультету обліку і фінансів Дніпровського державного аграрно-економічного
Підтверджена електронна адреса в dsau.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний розвиток аграрного сектора національної економіки теоретичні засади, методологія, механізми управління
ГЄ Павлова, ГЕ Павлова
162015
Особливості аграрного сектора в національній економіці
ГЄ Павлова
Ефективна економіка, 2014
162014
Принципи формування облікової політики
ЛМ Васільєва, НВ Бондарчук, ГЄ Павлова
Інноваційна економіка, 322-324, 2013
122013
Фінансовий облік активів аграрних підприємств
ГЄ Павлова
Донецьк: Юго-Восток, 2012
112012
Державна підтримка як складова системи державного регулювання аграрного сектора економіки
ГЄ Павлова
Інвестиції: практика та досвід, 18-21, 2013
102013
Методи державного регулювання аграрного сектора економіки України
ГЄ Павлова
Інвестиції: практика та досвід, 47-49, 2013
62013
Сутність поняття державного регулювання аграрного сектора економіки
ГЄ Павлова
Економіка та держава, 17-18, 2013
52013
Управлінський облік та його складові
ТА Крушельницька, ГЄ Павлова
Агросвіт, 21-22, 2009
52009
Основні принципи формування облікової політики
ІП Приходько, ГЄ Павлова
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 177-181, 2013
42013
Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі
ІП Приходько, ГЄ Павлова, РФ Бруханський
Герда, 2015
3*2015
Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія/за заг. ред.. ГЄ Павлової та ІП Приходька
ДВ Воловик
Дніпропетровськ: Герда, 510-523, 2015
32015
Трансакційні витрати як інноваційний об’єкт обліку і контролю
І Приходько, Г Павлова, М Васюта
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 121-129, 2014
32014
Державне регулювання аграрного сектора економіки в умовах модернізації
ГЄ Павлова
Агросвіт, 36-40, 2013
32013
Державне регулювання аграрного сектора економіки в умовах модернізації
ГЄ Павлова
Агросвіт, 36-40, 2013
32013
Принципи сучасної системи державного регулювання аграрного сектора економіки
ГЄ Павлова
Економіка та держава, 34-36, 2013
32013
Напрями вдосконалення внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями й замовниками
НВ Бондарчук, ЛМ Васільєва, ГЄ Павлова
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 9-15, 2013
32013
Інвестиції у галузі сільського господарства як шлях до демократичного економічного зростання
ЛМ Пісьмаченко, ГЄ Павлова, СВ Юрченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
32010
Моделі оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
НВ Бондарчук, ОГ Чепець, ГЄ Павлова
Розвиток кооперативного руху в Україні: матеріали міжн. наук.-практ. конф …, 2016
22016
Вплив показників діяльності аграрного підприємства на його економічну безпеку
ГЄ Павлова, ІП Приходько
Електронне наукове фахове видання «Економіка і суспільство, 236-241, 2016
22016
Формування інноваційно орієнтованої системи управління аграрним сектором в національній економіці
ГЄ Павлова
Ефективна економіка, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20