Людмила Мироненко; Liudmyla Myronenko
Людмила Мироненко; Liudmyla Myronenko
Інститут археології НАН України, н.с.
Подтвержден адрес электронной почты в домене iananu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние русской архитектурной традиции на кирпичное производство и внешний декор зданий Батурина конца XVII века
ЮН Сытый, ЛВ Мироненко
Проблемы сохранения культурного наследия: Материалы международного семинара …, 2012
62012
Декоративні кахлі з оздоблення нововиявленої споруди палацового комплексу Івана Мазепи на Гончарівці
Ю Ситий, Л Мироненко
Сiверянський лiтопис, 2010
62010
Керамічний комплекс Батурина XVII - початку XVIII ст.
ЛВ Мироненко
Інститут археології Національної академії наук України, 2017
22017
Nova sporuda z palatsovoho kompleksu I. Mazepy na Honcharivtsi
L Myronenko
Seredn'ovichni starozhytnosti Tsentral'no-Skhidnoï levropy: Materialy IX …, 2010
22010
Перший кольоровий герб Івана Мазепи на декоративній кахлі
Ю Ситий, Л Мироненко
Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць …, 0
2
Кахляні композиції у декорі печей Батурина останньої третини XVII—початку XVIII ст.
ЛВ Мироненко
Археологія і давня історія України, 2018
12018
Керамічний посуд Батурина XVII—початку XVIII ст.: типологія та хронологія
ЛВ Мироненко
Археологія, 58-73, 2017
12017
COLLECTIONS OF FINDS FROM THE ARCHAEOLOGICAL STUDIES ON THE ST. MICHAEL GOLDEN-DOMED MONASTERY YARD IN 1940s—1960s
NV Khamaiko, LV Chmil, MO Hun, LV Myronenko
Archaeology and Early History of Ukraine 34 (1), 152-182, 2020
2020
Матеріали досліджень Михайлівського Золотоверхого монастиря 1940—1967 рр.
НВ Хамайко, ЛВ Чміль, МО Гунь, ЛВ Мироненко
Археологія і давня історія України, 2020
2020
TILE COMPOSITIONS FROM DECORATION OF STOVES IN BATURYN IN THE LAST THIRD OF THE 17th AND THE BEGINNING OF THE 18th CENTURIES
LV Myronenko
Archaeology and Early History of Ukraine 28 (3), 78-87, 2018
2018
17th and Beginning of 18th Centuries Pottery from Baturyn: Typology and Chronology
LV Myronenko
Arheologia, 58-73, 2017
2017
Східна околиця Батурина за археологічними даними
ЮМ Ситий, ЛВ Мироненко
Батуринська старовина, с. 72 - 81, 2017
2017
Редкие типы архитектурно-декоративной керамики Батурина последней трети XVII – начала XVIII вв.
ЛВ Мироненко
История. Общество. Политика., 63 - 73, 2017
2017
Pottery of Second Quarter of 17th Century from Territory of Baturyn
LV Myronenko
Arheologia, 59-65, 2016
2016
Керамічний посуд другої чверті XVII ст. з території Батурина
ЛВ Мироненко
Археологія, 59 - 65, 2016
2016
Оздоблення одного козацького поясу кінця XVII – початку XVIII ст. за матеріалами розкопок вартівні на Гончарівці
ЛВ Мироненко
Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: матеріали XIV …, 2015
2015
Батуринські кахлі кінця ХVІІ – початку ХVIII ст. із зображеннями піших воїнів та вершників як додаткове джерело до вивчення вбрання та озброєння гетьманського військ
ЛВ Мироненко
Магістеріум. Археологічні студії., 58 - 63, 2013
2013
Споруда з кахляною піччю на території Батуринської фортеці (за матеріалами розкопок 2005 р.)
Л Мироненко
Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, 2012
2012
Реконструкція однієї кахляної печі з палацу гетьмана Івана Мазепи на Гончарівці
ЛВ Мироненко
Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: матеріали Х …, 2011
2011
Мироненко Л. Декоративні кахлі з оздоблення нововиявленої споруди палацового комплексу Івана Мазепи на Гончарівці
Ю Ситий
Сіверянський літопис, 11-15, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20