Людмила Мироненко; Liudmyla Myronenko
Людмила Мироненко; Liudmyla Myronenko
Інститут археології НАН України, н.с.
Подтвержден адрес электронной почты в домене iananu.org.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Декоративні кахлі з оздоблення нововиявленої споруди палацового комплексу Івана Мазепи на Гончарівці
Ю Ситий, Л Мироненко
Сiверянський лiтопис, 2010
62010
Влияние русской архитектурной традиции на кирпичное производство и внешний декор зданий Батурина конца XVII века
ЮН Сытый, ЛВ Мироненко
Проблемы сохранения культурного наследия: Материалы международного семинара …, 2012
52012
Перший кольоровий герб Івана Мазепи на декоративній кахлі
Ю Ситий, Л Мироненко
Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць …, 0
2
КАхЛЯНІ КОМпОЗиЦІї У ДЕКОРІ пЕчЕЙ бАТУРиНА ОсТАННьОї ТРЕТиНи xVII—пОчАТКУ xVIII ст.
ЛВ Мироненко
2018
Керамічний комплекс Батурина XVII - початку XVIII ст.
ЛВ Мироненко
Інститут археології Національної академії наук України, 2017
2017
Східна околиця Батурина за археологічними даними
ЮМ Ситий, ЛВ Мироненко
Батуринська старовина, с. 72 - 81, 2017
2017
Керамічний посуд Батурина XVII—початку XVIII ст.: типологія та хронологія
ЛВ Мироненко
Археологія, 58-73, 2017
2017
Редкие типы архитектурно-декоративной керамики Батурина последней трети XVII – начала XVIII вв.
ЛВ Мироненко
История. Общество. Политика., 63 - 73, 2017
2017
Керамічний посуд другої чверті XVII ст. з території Батурина
ЛВ Мироненко
Археологія, 59 - 65, 2016
2016
Оздоблення одного козацького поясу кінця XVII – початку XVIII ст. за матеріалами розкопок вартівні на Гончарівці
ЛВ Мироненко
Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: матеріали XIV …, 2015
2015
Батуринські кахлі кінця ХVІІ – початку ХVIII ст. із зображеннями піших воїнів та вершників як додаткове джерело до вивчення вбрання та озброєння гетьманського військ
ЛВ Мироненко
Магістеріум. Археологічні студії., 58 - 63, 2013
2013
Споруда з кахляною піччю на території Батуринської фортеці (за матеріалами розкопок 2005 р.)
Л Мироненко
Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, 2012
2012
Реконструкція однієї кахляної печі з палацу гетьмана Івана Мазепи на Гончарівці
ЛВ Мироненко
Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: матеріали Х …, 2011
2011
Мироненко Л. Декоративні кахлі з оздоблення нововиявленої споруди палацового комплексу Івана Мазепи на Гончарівці
Ю Ситий
Сіверянський літопис, 11-15, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14