Підписатись
Ольга Сарапина
Ольга Сарапина
д.е.н., профессор, зав.кафедры учета, аудита и налогообложения ХНТУ
Підтверджена електронна адреса в kntu.net.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення
ОА Сарапіна
Вісник аграрної науки Причорномор'я, 47-58, 2012
512012
Організаційно-економічний механізм функціонування туристично-рекреаційних підприємств: монографія
ЛО Мармуль, ОА Сарапіна
К.: ННЦ ІАЕ, 2006
482006
Соціально-економічний потенціал сільських територій як основа розвитку підприємств сільського зеленого туризму на засадах інноваційності
ММ Ігнатенко, ЛО Мармуль, ОА Сарапіна
Економіка та менеджмент культури 2, 32-38, 2016
262016
Методологічні основи аналізу дебіторської заборгованості
ОА Сарапіна, ОЄ Кірілкіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 865-868, 2015
222015
Системний аналіз фінансового стану підприємства: методика та напрями вдосконалення
ОА Сарапіна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2013
202013
Еколого-економічні напрями підвищення якості послуг в рекреаційній зоні/О. А Сарапіна, ТА Пінчук
ОА Сарапіна
Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць.–Херсон: ХДАУ, 219-227, 2007
82007
Вдосконалення обліку фінансових результатів
О Сарапіна, Я Кутишенко
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2014
72014
Теоретичні засади управління дебіторською заборгованістю
ОА Сарапіна, АС Мигович
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
72014
Проблеми та перспективи використання фінансової реструктуризації в управлінні харчових підприємств: монографія
ОА Сарапіна
Херсон: Айлант, 2011
72011
Вплив автоматизації обліку та фінансової звітності на безпеку підприємств
ММ Ігнатенко, ОА Сарапіна
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2018
62018
Фінансова реструктуризація як основа формування концептуальних підходів до організаційного розвитку підприємств
О Сарапіна
Проблеми і перспективи економіки та управління, 273-278, 2016
62016
УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
ШТВ Сарапіна О.А.
Науковий журнал «Молодий вчений». 2 (1), 53-57, 2015
62015
Актуальні проблеми обліку основних засобів підприємства
ОА Сарапіна, ТА Пінчук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 8, 123-126, 2014
62014
Партнерські відносини в забезпеченні розвитку туристичних підприємств
ГГ Савіна, ОА Сарапіна, ЛМ Шульгіна, ВВ Шукліна
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00. 04, 2011
62011
Фінансова реструктуризація в управлінні розвитком підприємств харчової промисловості [автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.00. 04]
ОА Сарапіна
Миколаїв, 2011.—42 с, 2011
62011
Облік у банках: навч. посіб./Херсон. нац. техн. ун-т
ОА Сарапіна, МЄ Кочубей, НЯ Стефанович
Херсон: Вишемирський ВС [вид.], 2015
52015
Проблемні питання визнання та класифікації довгострокових біологічних активів
ОА Сарапіна
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
52013
Особливості та основоположні принципи здійснення фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості
ОА Сарапіна
Агросвіт, 8-11, 2011
52011
Удосконалення обліку в бюджетних установах в умовах використання сучасних інформаційних технологій (на прикладі системи «дебет плюс»)
ОА Сарапіна, ТА Пінчук, АВ Петриченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 193-197, 2017
42017
Тенденції розвитку ринку овочевої продукції в умовах глобалізації економіки
ОА Сарапіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 96-100, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20