Дулібський Андрій Васильович (Dulibskyy Andriy V.)
Дулібський Андрій Васильович (Dulibskyy Andriy V.)
Львівський державний університет фізичної культури, доцент, завідувач кафедри футболу
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу. Науково-методичний посібник.
АВ Дулібський
К.: ФФУ, 131, 2003
602003
Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / А.В. Дулібський ; Нац. ун-т фіз …
А Дулібський
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. Індекс рубрикатора …, 2001
602001
Техніко-тактична підготовка юних футболістів
АВ Дулібський, ЙГ Фалес
482001
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОГО ОТБОРА В ФУТБОЛЕ
А Дулібський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
152010
Ефективність виконання стандартних положень у футболі
Б Виноградський, А Дулібський, Б Хоркавий, О Колобич
142016
Спортивний відбір у футболі: навч.-метод. посіб.
АВ Дулібський
Київ: Федерація футболу України, 2003
142003
Тенденції розвитку сучасного футболу.
А Дулібський
Практикум з футболу : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 5 – 7., 2001
142001
Спортивний відбір у футболі
АВ Дулібський, АГ Ященко, ВВ Ніколаєнко
АВ Дулібський, 135, 2003
132003
Разминка футболистов: Методическое пособие.
КЛ Вихров, А Дулибский
К.: Федерация футбола Украины, Комби ЛТД, 2005
122005
Структурно-змістові компоненти змагальної діяльності центрального (опорного) півзахисника у сучасному європейському футболі: лекція з навчальної дисципліни" Теорія і методика …
А Дулібський
102019
Разминка футболистов: метод. пособ
КЛ Вихров, АВ Дулибский
Вихров КЛ, Дулибский АВ–К.: Комби ЛТД, 2005
92005
Ігри та ігрові вправи техніко-тактичного характеру в підготовці футболістів [Текст] : метод. посібник / Й. Г. Фалес [и др.] ; Львівський держ. ін-т фізичної культури. Кафедра …
ЙГ Фалес, ОФ Огерчук, ОВ Колобич, АВ Дулібський
Львівський державний інститут фізичної культури. Кафедра теорії і методики …, 1998
81998
Тактико-стратегічні аспекти змагальної діяльності центрального захисника в сучасних оборонних стратегіях гри футбольних команд
А Дулібський, А Маркович, Б Виноградський, Б Хоркавий, О Колобич, ...
Спортивна наука України, 22-33, 2017
72017
Вплив проявів швидкісних якостей футболістів на ефективність виконання стандартних положень
А Дулібський, Б Виноградський, Б Хоркавий, О Колобич
Спортивна наука України, 28-39, 2016
72016
Моделювання як ефективний метод підготовки юнацьких команд з футболу
А Дулібський
71999
Застосування методів моделювання у процесі підготовки юнацьких команд з футболу
А Дулібський
Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр …, 1999
71999
Cпортивний відбір у системі багаторічної спеціалізованої освіти футболістів
А Дулібський
Спортивна наука України, 28-35, 2015
62015
Структурний аналіз процесу підготовки юних футболістів у підготовчому та змагальному періодах
Й Фалес, А Дулібський
Актуальні питання підготовки футболістів : практикум з футболу : матеріали І …, 2000
5*2000
Розробка та експериментальне обгрунтування моделей міжігрових циклів з урахуванням особливостей змагальної діяльності юних футболістів
А Дулібський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 1999
51999
Модельні характеристики юних футболістів 14 - 16 років учнів училища фізичної культури
А Дулібський
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Зб …, 1999
51999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20