Nataliia Klietsova, Клєцова Наталія, Клецова Наталья
Nataliia Klietsova, Клєцова Наталія, Клецова Наталья
associate professor of International Relations, Sumy National Agrarian University
Verified email at sau.sumy.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління персоналом
ЛІ Михайлова, ЛИ Михайлова
Центр учбової літератури, 2007
1932007
Залучення прямих іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства
НВ Клєцова
Економіка АПК, 89-95, 2009
132009
Вдосконалення управління якістю продукції у хлібопекарських підприємствах
НВ Клєцова, ОВ Ященко
Вісник Хмельницького національного університету, 61-64, 2011
62011
Improvement of the Ukrainian Labor Legislation in the Context of European Integration
N Klietsova
Научни трудове на УНСС 2 (2), 251-264, 2018
42018
Правові засади банківської безпеки в контексті європейської інтеграції України
Н Клєцова, Н Волченко
Юридичний науковий електронний журнал, 127–130, 2017
3*2017
Employment Policy in the Context of European Integration of Ukraine
N Klietsova, N Volchenko
Finance and Management: Journal of the Faculty of Economic Sciences …, 2017
32017
Формування інвестиційного клімату у сільськогосподарських підприємствах з іноземними інвестиціями Сумщини
Н Клєцова
Экономика Крыма, 48–52, 2009
32009
Прогнозування змін в інвестиційному забезпеченні аграрного сектору економіки Сумської області
Н Клєцова
Агросвіт, 31–38, 2009
32009
An Empirical Analysis Of Competitiveness Factors Of The Region’S Agrarian Sector
N Pylypenko, N Klietsova, I Stoianenko
Baltic Journal of Economic Studies 5 (5), 128-135, 2019
22019
Наслідки плинності кадрів
Н Клєцова
Сучасні тенденції управління підприємствами: методологія та практика …, 2013
2*2013
Поліпшення інвестиційного середовища для розвитку підприємств з іноземними інвестиціями у сільському господарстві Сумської області
Н Клєцова
Вісник Донецького національного університету. Cерія В “Економіка і право”, 61–65, 2012
22012
Методи оцінки рівня розвитку інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової нестабільності
Н Клєцова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Cерія “Економіка і …, 2010
22010
Шляхи вдосконалення розвитку іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах ринку
Н Клєцова
Суми: ВВП “Мрія”, 2009
22009
Іноземне інвестування підприємств Сумської області
Н Клєцова
Вісник Черкаського університету. Cерія “Економічні науки”, 89–95, 2009
2*2009
Економічна сутність інвестицій, їх види та передумови залучення іноземних інвестицій у сільськогосподарські підприємства
НВ Клєцова
Інвестиції: практика та досвід, 14-19, 2009
22009
Наукове дослідження міжнародно-правового досвіду регулювання праці трудових мігрантів у Німеччині в рамках розвитку міжнародних відносин
НВ Клєцова, НВ Волченко, ОМ Курило, НВ Клецова, НВ Волченко, ...
12020
Сутність міжнародних міграційних процесів та чинники, що їх спричиняють
НВ Клєцова, ЖО Леженіна, НВ Клецова, ЖА Леженина
«WayScience», 2020
12020
Theoretical Principles of Employees’ Rights Protection in the Context of Responsibility for Mobbing
N Volchenko, N Klietsova
Journal of Modern Science, 201-213, 2019
12019
Міжнародна практика мотивації найманих працівників шляхом надання відпусток: теоретичний аспект
Н Клєцова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та …, 2017
12017
Оптимізація витрат на персонал у сільськогосподарських підприємствах України
НВ Клєцова, НВ Клецова
Baltija Publishing, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20