Mykola Chebotarev, Микола  Чеботарев (ORCID:0000-0002-3915-7705)
Mykola Chebotarev, Микола Чеботарев (ORCID:0000-0002-3915-7705)
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»: Kharkov, Украина
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця: навч.-метод. посібник
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов
Харків: Підручник НТУ «ХПІ 20012, 220, 2012
212012
Відповідальність як педагогічна категорія: навч.-метод. посіб.
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Х.: Вид-во Підручник НТУ «ХПІ, 2013
132013
Відповідальність у системі категорій педагогіки вищої школи
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов, НВ Середа
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013
82013
Моделювання діяльності фахівця: навч.-метод. посібник
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 58 с, 2015
72015
Професіоналізм і відповідальність як чинники адаптивного управління в педагогіці
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов
НТУ" ХПІ", 2014
62014
Самоконтроль як важливий компонент формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління
МК Чеботарьов
52015
Моделювання діяльності фахівця
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
НТУ" ХПІ", 2015
52015
Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах
ОГ Романовський, МК Чеботарьов
42015
Педагогічні умови формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління
ОГ Романовський, МК Чеботарьов
Jerozolimskie, 2017
32017
Логіка соціального управління
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов, ІВ Асєєва
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління
МК Чеботарьов
Класичний приватний університет, 2017
12017
Формування готовності до адаптивного управління у майбутніх менеджерів в технічному виші в процесі професійної підготовки
E Vorobieva, N Chebotaryov
Теорія і практика управління соціальними системами, 2016
12016
Особливості професійного становлення сучасного фахівці в умовах інноваційного розвитку суспільства
МК Чеботарьов
Теорія і практика управління соціальними системами, 53-58, 2010
12010
Розвиток відповідальності студентів як визначальне завдання вищої школи
ОГ Романовський, МК Чеботарьов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
ФЕНОМЕН ОСВІТИ В СИСТЕМІ КОЕВОЛЮЦІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ
ОС Пономарьов, АО Харченко, МК Чеботарьов
Рекомендовано до друку, 136, 2020
2020
Філософія управління в системі наук про управління
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
Відповідальність як мета освіти
МК Чеботарьов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Розвиток духовності лідера як завдання вищої школи
МК Чеботарьов
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2019
2019
Філософія освіти: система цінностей в культурі педагогіки вищої школи
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИДЕРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДЩИХ БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
Є Воробйова, М Чеботарьов
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20