Mykola Chebotarev, Микола  Чеботарев (ORCID:0000-0002-3915-7705)
Mykola Chebotarev, Микола Чеботарев (ORCID:0000-0002-3915-7705)
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»: Kharkov, Украина
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця: навч.-метод. посібник
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов
Харків: Підручник НТУ «ХПІ 20012, 220, 2012
252012
Відповідальність як педагогічна категорія: навч.-метод. посіб.
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Х.: Вид-во Підручник НТУ «ХПІ, 2013
152013
Моделювання діяльності фахівця: навч.-метод. посібник
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 58 с, 2015
112015
Відповідальність у системі категорій педагогіки вищої школи
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов, НВ Середа
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2013
102013
Моделювання діяльності фахівця
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
НТУ" ХПІ", 2015
72015
Професіоналізм і відповідальність як чинники адаптивного управління в педагогіці
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов
НТУ" ХПІ", 2014
72014
Педагогічні умови формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління
O Romanovskiy, M Chebotaryov
Восточно-европейский научный журнал, 12-18, 2017
52017
Самоконтроль як важливий компонент формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління
МК Чеботарьов
52015
Сутнісні характеристики сучасного стану розвитку теорії адаптивного управління в освітніх системах
ОГ Романовський, МК Чеботарьов
52015
Логіка соціального управління
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов, ІВ Асєєва
НТУ" ХПІ", 2015
32015
Обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління
МК Чеботарьов
Класичний приватний університет, 2017
22017
Формування готовності до адаптивного управління у майбутніх менеджерів в технічному виші в процесі професійної підготовки
E Vorobieva, N Chebotaryov
Теорія і практика управління соціальними системами, 2016
22016
Філософія освіти: система цінностей в культурі педагогіки вищої школи
ОС Пономарьов, НВ Середа, МК Чеботарьов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
Особливості професійного становлення сучасного фахівці в умовах інноваційного розвитку суспільства
МК Чеботарьов
Теорія і практика управління соціальними системами, 53-58, 2010
12010
ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СУЧАСНИХ ЗВО: АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Є Воробйова, М Чеботарьов
Теорія і практика управління соціальними системами, 24-32, 2021
2021
Інклюзивне освітнє середовище в закладах вищої освіти: шляхи створення
Л Грень, А Черкашин, М Чеботарьов
Теорія і практика управління соціальними системами, 70-80, 2021
2021
ВПЛИВ ФІЛОСОФСЬКО-УПРАВЛНСЬКИХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ АТРИБУТИВНИХ РИС СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА
ЛМ Грень, МК Чеботарьов
НУЦЗУ, 2021
2021
Принципи управління навчальним закладом
ЛМ Грень, МК Чеботарьов
2021
Професійна компетентність і культура педагога як чинник формування гуманітарно-технічної еліти
ОС Пономарьов, МК Чеботарьов
Харків: ХНУБА, 2021
2021
Моральнісний сенс філософії лідерства
ОС Пономарьов, ОГ Романовський, НВ Середа, МК Чеботарьов
ФОП Панов АМ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20