Наталія Бойченко, Наталья Бойченко, N Boychenko Н.М. Бойченко, N. M. Boichenko
Наталія Бойченко, Наталья Бойченко, N Boychenko Н.М. Бойченко, N. M. Boichenko
НМАПО ім. П.Л. Шупика, ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, кафедра філософії
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
162009
Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір
БН Михайлівна
ПРОМІНЬ, 2015
10*2015
Етичні аспекти університетських цінностей
НМ Бойченко
Софія: гум.-релігієзнав. вісн./Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.–Київ …, 2014
82014
Counterfactuality of the ethical norms of higher education
N Boychenko
Future Human Image 1 (7), 28-35, 2017
72017
Філософське розуміння природи насильства
НМ Бойченко
Антропологічні виміри філософських досліджень, 16-26, 2017
62017
Этический кодекс преподавателя университета и современная эволюция общественной морали
НМ Бойченко
Перспективы науки и образования, 2013
62013
Етика особистісної комунікації в освітньому процесі
Н Бойченко
Схід, 2012
52012
Контрфактичність цілей університетської освіти
Н Бойченко
Філософія освіти, 2016
42016
Етичні цінності сучасної університетської освіти: філософська рефлексія
НМ Бойченко
Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства" Знання України", 2016
42016
Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського Середньовіччя
НМ Бойченко
ступеня канд. філос. наук: 09.00. 11/НМ Бойченко, 2005
42005
Philosophical understanding of the nature of violence
NM Boychenko
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16-26, 2017
32017
Значение разработки этического кодекса преподавателя университета в контексте развития академических ценностей в Украине
НМ Бойченко
Научный вестник МФ Российской академии народного хозяйства и государственной …, 2014
32014
Ценностная трансформация прав и свобод человека в контексте биомедицинской этики
НМ Бойченко
Минск: ИВЦ Минфина, 2017
22017
Етична специфіка професій у сфері суспільних комунікацій
НМ Бойченко
Видавничо-поліграфічний центр" Київський університет", 2016
22016
Values of the student community (philosophical conceptualization)
N Boychenko
Релігія та соціум, 161-166, 2016
12016
Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот
НМ Бойченко
ПП «Видавництво «Гілея», 2016
12016
Ціннісна самоідентифікація особистості у світлі теорії значущості
НМ Бойченко
Політологічний вісник, 68–78-68–78, 2015
12015
Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості
НМ Бойченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 67-77, 2015
12015
Теорії ідентичності як методологічна основа ціннісного самовизначення особистостей та соціальних спільнот
Н Бойченко
Ґілея: Збірник наукових праць, 247-252, 2015
12015
THE ETHICAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF HUMAN BIRTH AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
BN BOICHENKO Mykhailo, SHEVCHENKO Z.
Scientific journal "HERALD of Kyiv National University of Trade and …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20