Наталія Бойченко, Наталья Бойченко, N Boychenko Н.М. Бойченко, N. M. Boichenko
Наталія Бойченко, Наталья Бойченко, N Boychenko Н.М. Бойченко, N. M. Boichenko
НМАПО ім. П.Л. Шупика, ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, кафедра філософії
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософія освіти
ВП Андрущенко, І Передборська
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 960-962, 2009
382009
Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір
БН Михайлівна
ПРОМІНЬ, 2015
13*2015
Етичні аспекти університетських цінностей
НМ Бойченко
Софія, 37-43, 2014
122014
Этический кодекс преподавателя университета и современная эволюция общественной морали
НМ Бойченко
Перспективы науки и образования, 2013
122013
Counterfactuality of the ethical norms of higher education
N Boychenko
Future Human Image, 28-35, 2017
82017
Філософське розуміння природи насильства
NM Boychenko
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16-26, 2017
72017
Етика особистісної комунікації в освітньому процесі
Н Бойченко
Схід, 2012
62012
Етичні цінності сучасної університетської освіти: філософська рефлексія
НМ Бойченко
Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства" Знання України", 2016
52016
Значение разработки этического кодекса преподавателя университета в контексте развития академических ценностей в Украине
НМ Бойченко
Научный вестник МФ Российской академии народного хозяйства и государственной …, 2014
52014
Міжособистісні взаємини викладача та студента як центральна проблема професійної етики вищої школи
НМ Бойченко
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць./Гол. ред. ВВ Лях.–Вип …, 2009
52009
Philosophical understanding of the nature of violence
NM Boychenko
Anthropological Measurements of Philosophical Research 12, 2017
42017
Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського Середньовіччя
НМ Бойченко
ступеня канд. філос. наук: 09.00. 11/НМ Бойченко, 2005
42005
Трансдисциплинарные перспективы биоэтики и множественная социальная идентичность (философское исследование)
МИ Бойченко, НМ Бойченко, ЗВ Шевченко
Перспективы науки и образования, 19-29, 2020
32020
Контрфактичність цілей університетської освіти
Н Бойченко
Філософія освіти, 2016
32016
Етичний кодекс ученого як ядро його професійної етики (коментар до етичного кодексу вченого України)
НМ Бойченко
Політологічний вісник. Випуск 61, 66-75, 2012
32012
Етичний дискурс університету в контексті сучасних трансформацій суспільної моралі
НМ Бойченко
Політологічний вісник. Випуск 62, 59-70, 2012
32012
THE ETHICAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF HUMAN BIRTH AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
BN BOICHENKO Mykhailo, SHEVCHENKO Z.
Scientific journal "HERALD of Kyiv National University of Trade and …, 2020
2*2020
Викладання філософії у навчальних закладах післядипломної медичної освіти: місце етичної та біоетичної проблематики
СВ Пустовіт, НМ Бойченко
Інтегративна антропологія, 4-9, 2018
22018
Мировоззренческие измерения качества образования
МИ Вишневский
Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии, 187-196, 2017
22017
Ценностная трансформация прав и свобод человека в контексте биомедицинской этики
НМ Бойченко
Минск: ИВЦ Минфина, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20