Follow
Наталія Бойченко, Наталья Бойченко, N Boychenko Н.М. Бойченко, N. M. Boichenko
Наталія Бойченко, Наталья Бойченко, N Boychenko Н.М. Бойченко, N. M. Boichenko
НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, кафедра філософії
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
252009
Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір
БН Михайлівна
ПРОМІНЬ, 2015
12*2015
Этический кодекс преподавателя университета и современная эволюция общественной морали
НМ Бойченко
Перспективы науки и образования, 39-43, 2013
122013
Етичні аспекти університетських цінностей
НМ Бойченко
Софія, 37-43, 2014
112014
Counterfactuality of the ethical norms of higher education
N Boychenko
Future Human Image, 28-35, 2017
102017
Етика особистісної комунікації в освітньому процесі
Н Бойченко
Схід, 2012
82012
Філософське розуміння природи насильства
NM Boychenko
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16-26, 2017
72017
Етичні цінності сучасної університетської освіти: філософська рефлексія
НМ Бойченко
Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства" Знання України", 2016
62016
Значение разработки этического кодекса преподавателя университета в контексте развития академических ценностей в Украине
НМ Бойченко
Научный вестник МФ Российской академии народного хозяйства и государственной …, 2014
52014
Міжособистісні взаємини викладача та студента як центральна проблема професійної етики вищої школи
НМ Бойченко
Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць./Гол. ред. ВВ Лях.–Вип …, 2009
52009
Трансдисциплинарные перспективы биоэтики и множественная социальная идентичность (философское исследование)
МИ Бойченко, НМ Бойченко, ЗВ Шевченко
Перспективы науки и образования, 19-29, 2020
42020
Philosophical understanding of the nature of violence
NM Boychenko
Anthropological Measurements of Philosophical Research 12, 2017
42017
Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського Середньовіччя
НМ Бойченко
НМ Бойченко, 2005
42005
Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики
ТВ Мишаткина, СБ Мельнов, ЯС Яскевич, СД Денисов, ...
ИВЦ Минфина, 2018
32018
Контрфактичність цілей університетської освіти
Н Бойченко
Філософія освіти, 136-149, 2016
32016
Етичний кодекс ученого як ядро його професійної етики (коментар до етичного кодексу вченого України)
НМ Бойченко
Політологічний вісник:[зб. наук. пр.].–К.: ІНТАС, 66-75, 2012
32012
Етичний дискурс університету в контексті сучасних трансформацій суспільної моралі
НМ Бойченко
Політологічний вісник:[зб. наук. пр.].–К.: ІНТАС, 59-70, 2012
32012
THE ETHICAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF HUMAN BIRTH AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM
BN BOICHENKO Mykhailo, SHEVCHENKO Z.
Scientific journal "HERALD of Kyiv National University of Trade and …, 2020
2*2020
Викладання філософії у навчальних закладах післядипломної медичної освіти: місце етичної та біоетичної проблематики
СВ Пустовіт, НМ Бойченко
Інтегративна антропологія, 4-9, 2018
22018
Мировоззренческие измерения качества образования
МИ Вишневский
Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии, 187-196, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20