Наталія Бойченко, Наталья Бойченко, N Boychenko Н.М. Бойченко, N. M. Boichenko
Наталія Бойченко, Наталья Бойченко, N Boychenko Н.М. Бойченко, N. M. Boichenko
НМАПО ім. П.Л. Шупика, ФАКУЛЬТЕТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, кафедра філософії
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
372009
Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір
БН Михайлівна
ПРОМІНЬ, 2015
11*2015
Етичні аспекти університетських цінностей
НМ Бойченко
Софія, 37-43, 2014
82014
Counterfactuality of the ethical norms of higher education
N Boychenko
Future Human Image, 28-35, 2017
72017
Этический кодекс преподавателя университета и современная эволюция общественной морали
НМ Бойченко
Перспективы науки и образования, 2013
72013
Філософське розуміння природи насильства
НМ Бойченко
Антропологічні виміри філософських досліджень, 16-26, 2017
62017
Етика особистісної комунікації в освітньому процесі
Н Бойченко
Схід, 2012
52012
Контрфактичність цілей університетської освіти
Н Бойченко
Філософія освіти, 2016
42016
Етичні цінності сучасної університетської освіти: філософська рефлексія
НМ Бойченко
Інформаційно-видавничий центр УБЕНТЗ Товариства" Знання України", 2016
42016
Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського Середньовіччя
НМ Бойченко
НМ Бойченко, 2005
42005
Philosophical understanding of the nature of violence
NM Boychenko
Anthropological Measurements of Philosophical Research, 16-26, 2017
32017
Значение разработки этического кодекса преподавателя университета в контексте развития академических ценностей в Украине
НМ Бойченко
Научный вестник МФ Российской академии народного хозяйства и государственной …, 2014
32014
Ценностная трансформация прав и свобод человека в контексте биомедицинской этики
НМ Бойченко
Минск: ИВЦ Минфина, 2017
22017
Етична специфіка професій у сфері суспільних комунікацій
НМ Бойченко
Видавничо-поліграфічний центр" Київський уні-верситет", 2016
22016
Values of the student community (philosophical conceptualization)
N Boychenko
Релігія та соціум, 161-166, 2016
12016
Соціальні рівність/нерівність як цінності університетських спільнот
НМ Бойченко
ПП «Видавництво «Гілея», 2016
12016
Ціннісна самоідентифікація особистості у світлі теорії значущості
НМ Бойченко
Політологічний вісник, 68–78-68–78, 2015
12015
Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості
НМ Бойченко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 67-77, 2015
12015
Теорії ідентичності як методологічна основа ціннісного самовизначення особистостей та соціальних спільнот
Н Бойченко
Ґілея: Збірник наукових праць, 247-252, 2015
12015
Етичний кодекс ученого як ядро його професійної етики (коментар до етичного кодексу вченого України)
НМ Бойченко
Політологічний вісник:[зб. наук. пр.].–К.: ІНТАС, 66-75, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20