Підписатись
Мирослав Криштанович
Мирослав Криштанович
доцент кафедри педагогіки і соціального управління
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modeling the process of applying anti-crisis management in the system of ensuring financial security of the enterprise
A Sylkin, O., Kryshtanovych, M., Zachepa, A., Bilous, S., & Krasko
Business: Theory and Practice, 446-455, 2019
153*2019
Національна безпека
ЯЙ Малик, ОІ Береза, МФ Криштанович
Навчальний посібник/ЯЙ Малик, ОІ Береза, МФ Криштанович.–Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010
252010
Реалізація механізмів публічного управління у сфері цивільного захисту України щодо національної безпеки
МФ Криштанович
Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія …, 2017
232017
Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення: монографія
МФ Криштанович, ЯЯ Пушак, МІ Флейчук, ВІ Франчук
Львів: Сполом, 2020
222020
Модернізація механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ сучасної України: дис.... д-ра наук з держ. упр.: 25.00. 02
МФ Криштанович
Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. Миколаїв, 2016
182016
Діяльність ОВС щодо захисту прав і свобод людини як важлива умова забезпечення національної безпеки України
МФ Криштанович
Демократичне врядування, 2013
162013
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
МФ Криштанович
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр., C. 287-293, 2015
152015
Державне управління кадровим забезпеченням органів внутрішніх справ України
МФ Криштанович
Демократичне врядування, 2012
132012
Зарубіжний досвід державного управління діяльністю поліції і можливості його використання в Україні
МФ Криштанович
Ефективність державного управління, 59-66, 2012
122012
До питання про завдання і напрями сучасного реформування органів внутрішніх справ України
МФ Криштанович
Ефективність державного управління, 162–168-162–168, 2015
82015
Організаційно-правові та фінансові засади матеріально-технічного забезпечення діяльності ОВС України
МФ Криштанович
Демократичне врядування, 2014
82014
Нормативно-правове регулювання діяльності ОВС у сфері забезпечення національної безпеки України
М КРИШТАНОВИЧ
Державне управління та місцеве самоврядування, С. 165-174., 2014
8*2014
Трансформація державного управління органами внутрішніх справ України в контексті національної безпеки: моногр.
МФ Криштанович
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015
62015
Система матеріального забезпечення персоналу ОВС як важливий фактор вирішення завдань національної безпеки України
МФ Криштанович
Ефективність державного управління, 152-158, 2014
62014
Державне управління діяльністю органів внутрішніх справ у боротьбі з організованою злочинністю як важлива умова забезпечення національної безпеки України
МФ Криштанович
Теорія та практика державного управління, 350-357, 2013
62013
Державне управління інформаційно-аналітичним забезпеченням діяльності органів внутрішніх справ України: стан та перспективи розвитку
МФ Криштанович
Теорія та практика державного управління, 104-111, 2012
62012
Шляхи удосконалення матеріально-технічного і фінансового забезпечення органів внутрішніх справ України
МФ Криштанович
Модернізація системи державного управління: теорія та практика 2, 154-158, 0
6
Development of public management of financial and economic security in modern conditions
М Криштанович, В Варцаба, Л Курносенко, Г Мунко, О Чепець
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (48), 258-267, 2023
52023
Механізми державної політики України щодо забезпечення національної безпеки
МФ Криштанович
Університет митної справи та фінансів, 2019
52019
Механізми державного управління діяльністю інституцій у сфері забезпечення соціальної безпеки суспільства
МФ Криштанович
52018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20