Олександр Тараненко / Oleksandr Taranenko
Олександр Тараненко / Oleksandr Taranenko
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Языковая семантика в ее динамических аспектах: основые семантические процессы
ОО Тараненко
Наукова думка, 1989
1871989
Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.)
ОО Тараненко
Мовознавство.—Київ, 23-41, 2002
722002
Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника)
ОО Тараненко
К.–Кам’янець-Подільський, 1996
671996
Ukrainian and Russian in contact: Attraction and estrangement
O Taranenko
International Journal of the Sociology of Language 2007 (183), 119-140, 2007
482007
Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії
ОО Тараненко
Наук. думка, 1980
441980
Синоніми/Енциклопедія “Українська мова”
ОО Тараненко
К.: Видавництво “Українська енциклопедія” ім. МП Бажана, 585-589, 2004
42*2004
Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови:(кінець XX-початок XXI ст.): монографія
ОО Тараненко
Vydavnyčyj dim Dmytra Buraho, 2015
352015
Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму (на загальнослов’янському тлі)
ОО Тараненко
Мовознавство 2 (3), 159-189, 2008
352008
Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на загальнослов’янському тлі)
ОО Тараненко
Мовознавство, 2003
322003
Номінація
ОО Тараненко
Українська мова. Енциклопедія, 385-387, 2000
312000
Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний гендерний рух
ОО Тараненко
Мовознавство, 3-25, 2005
292005
Українсько-російський суржик: статус, тенденції, оцінки, прогнози
ОО Тараненко
Мовознавство 1, 14-30, 2008
252008
Тенденції та чинники розвитку роздрібної торгівлі України
ОО Тараненко
Економічний простір: зб. наук. пр.–Дніпропетровськ: ПДАБА, 126-131, 2012
242012
Гаплологія//Українська мова (енциклопедія)
ОО Тараненко
К.: Укр. енциклопедія, 87, 2000
23*2000
Словозміна української мови
ОО Тараненко
Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2003
222003
Українська мова і сучасна мовна ситуація в Україні
ОО Тараненко
Мовознавство, 2О01, 3-19, 2001
222001
Варіанти
ОО Тараненко
Українська мова. Енциклопедія.–К.: Укр. енц. ім. МП Бажана, 62-63, 2004
202004
Російсько-український словник (сфера ділового спілкування)
ОО Тараненко, ВМ Брицин
К.: УНВЦ «Рідна мова, 1996
191996
Антоніми
ОО Тараненко
Українська мова: Енциклопедія–2-е вид. випр. і доп.–К.: Українська …, 2004
182004
Trasjanka und Suržyk-gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede: sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine?
G Hentschel, O Taranenko
Peter Lang Edition, 2014
172014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20