Подписаться
Vadym Zhebel Вадим Жебель Vadim Zhebel
Vadym Zhebel Вадим Жебель Vadim Zhebel
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Fluticasone furoate and vilanterol and survival in chronic obstructive pulmonary disease with heightened cardiovascular risk (SUMMIT): a double-blind randomised controlled trial
J Vestbo, JA Anderson, RD Brook, PMA Calverley, BR Celli, C Crim, ...
The Lancet 387 (10030), 1817-1826, 2016
3822016
Randomized Placebo-Controlled EPPIC Trials of AST-120 in CKD
et all. Gerald Schulman*
Journal of the American Society of Nephrology 26 ((7)), 1732-46, 2015
2092015
Serious Asthma Events with Fluticasone plus Salmeterol versus Fluticasone Alone
PSJ Stempel DA, Raphiou IH, Kral KM, Yeakey AM, Emmett AH, Prazma CM, Buaron KS
N Engl J Med. 374 (19), 1822-1830, 2016
156*2016
Pneumonia risk with inhaled fluticasone furoate and vilanterol in COPD patients with moderate airflow limitation: the SUMMIT trial
C Crim, PMA Calverley, JA Anderson, AP Holmes, S Kilbride, FJ Martinez, ...
Respiratory Medicine 131, 27-34, 2017
342017
Генотип рецептора до ангіотензину II 1-го типу як фактор впливу на структуру та функцію міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу різної тяжкості
ВМ Жебель, ОЛ Старжинська, ЮО Гефтер, ОЛ Бланар, ІК Палій, ...
Журнал «Артериальная гипертензия 1, 3, 2009
132009
Fluticasone furoate, vilanterol and lung function decline in patients with moderate COPD and heightened cardiovascular risk
PMA Calverley, JA Anderson, RD Brook, C Crim, N Gallot, S Kilbride, ...
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 2017
112017
Успадкування поліморфних генотипів гена рецептора ангютензину II 1-го типу та фактори ризику розвитку гіпертонічної хвороби у жінок, які проживають у Вінницькій області
ОО Сакович, ВМ Жебель, АФ Гуменюк
Запорожский медицинский журнал, 44-47, 2011
92011
Від гіпертрофії лівого шлуночка до гіпертензивного серця. Зміна парадигми
ВМ Жебель, СЕ Лозинський
Український кардіологічний журнал, 88-93, 2011
92011
Стан міокарду у хворих на гіпертонічну хворобу в залежності від варіанту генотипу рецептору ангіо тензину ІІ 1 го типу та наявності су динних ускладнень
ЮО Гефтер, ВМ Жебель
Галицький вісник 1 (13), 20-24, 2006
92006
Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у чоловіків з різними генотипами рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу
ОЛ Старжинська, ВМ Жебель
Biomedical and biosocial anthropology, 171-175, 2005
92005
The BNP gene polymorphism as a regulator of brain natriuretic peptide plasma level in men with uncomplicated essential hypertension and left ventricular hypertrophy
I Pashkova, VM Zhebel, HO Palahniuk, OO Sakovych, OL Starzhynska, ...
Biological markers and guided therapy 2 (1), 13-23, 2015
82015
Henotyp retseptora anhiotenzynu II 1-ho typu yak faktor vplyvu na strukturu ta funktsiiu miokarda u khvorykh na hipertonichnu khvorobu riznoi tiazhkosti [The genotype of …
VM Zhebel, OL Starzhynska, YO Gefter, OL Blanar, IK Palii, OK Shevchuk
Arterial’naya gipertenziya 1 (3), 24-29, 2009
72009
Gene polymorphism of ЕT–1 and its plasma levels in men with uncomplicated essential hypertension and left ventricular hypertrophy
HO Palahniuk, IР Pashkova, VM Zhebel, OO Sakovych, NV Zhebel
Biological Markers and Guided Therapy, 2016
62016
Клінічні та клініко-генетичні аспекти визначення натрійуретичного пептиду у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю: здобутки та перспективи
ВМ Жебель, ЮП Пашкова, ОО Сакович, ВГ Сивак
Тематичний проект" Здоров'я України 21 сторіччя", Київ, 2016
52016
078 Polymorphism Angiotensin II Type 1 Receptor Gene and Endothelial Dysfunction in Patients With Essential Hypertension and Congestive Heart Failure
O Starzhynska, V Zhebel, O Blanar
Canadian journal of cardiology 28 (5), S115, 2012
52012
Дослідження взаємозв'язків артеріального тиску, росту, маси тіла та параметрів ехографічної кардіометрії у здорових осіб та хворих на гіпертонічну хворобу
СЕ Лозинський, ВМ Жебель
Укр. терап. журн, 27-29, 2006
52006
Ефективність прогнозування ішемічної хвороби серця за допомогою розробленої таблиці комбінацій дерматогліфічних малюнків пальців рук
ВМ Жебель, ОА Ковальська
Вісн. Вінниц. держ. мед. ун-ту 7 (1/1), 137-138, 2003
52003
Galectin-3 as a potential marker of myocardial hypertrophy in essential hypertension in individuals with polymorphic AT1R genotypes
VO Ruzhanskaya, VG Sivak, OO Sakovych, JP Pashkova, VM Zhebel
Biomedical Research and Therapy 5 (8), 2633-2644, 2018
42018
Плазмові концентрації С-натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну хворобу різної тяжкості
ГВ Вільчинський, СВ Франчук, ВМ Жебель
Вісник проблем біології і медицини, 100-103, 2012
42012
Щодо біомаркерного контролю лікування есенціальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності
ВО Ружанська, ВМ Жебель
Здобувачем проведено обстеження хворих, збір матеріалу, статистичну обробку …, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20