Петричко Микола Володимирович / Mykola Petrychko
Петричко Микола Володимирович / Mykola Petrychko
Verified email at vntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Detection of social network toxic comments with usage of syntactic dependencies in the sentences
S Shtovba, O Shtovba, M Petrychko
CEUR Workshop Proceedings, 313-323, 2019
82019
Impact of the syntactic dependencies in the sentences on the quality of the identification of the toxic comments in the social networks
S Shtovba, O Shtovba, O Yahymovych, M Petrychko
Scientific Works of Vinnytsia National Technical University, 2019
22019
Jaccard Index-Based Assessing the Similarity of Research Fields in Dimensions.
S Shtovba, M Petrychko
DCSMart, 117-128, 2019
12019
Статистичний підхід до оцінювання подібності наукових спеціальностей в системі Dimensions
МВ Петричко, СД Штовба, РО Тилець
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
12019
Автоматична категоризація науковців за тематикою досліджень на основі профілей в Google Scholar
МВ Петричко, СД Штовба
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
12018
Статистична оцінка рівня міждисциплінарності наукових досліджень з використанням даних системи Dimensions
СД Штовба, МВ Петричко
Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя …, 2021
2021
Модифікована метрика Чекановського для оцінки схожості науковців з врахуванням спорідненості спеціальностей
СД Штовба, МВ Петричко
L Науково-технічна конференція факультету комп'ютерних систем і автоматики, 2021
2021
An Informetric Assessment of Various Research Fields Interactions on Base of Categorized Papers in Dimensions
S Shtovba, M Petrychko
2021
Information Technology for Extracting the Accurate, Compact and Interpretable Mamdani-type Rule Base
S Shtovba, V Mazurenko, M Petrychko
2020
Автоматична категоризація науковців за їх інтересами в Google Scholar
СД Штовба, МВ Петричко
Матеріали XV мiжнародної конференцiї" Контроль i управлiння в складних …, 2020
2020
Автоматична категоризація науковців на основі профілей в Google Scholar з врахуванням спорідненості між науковими спеціальностями
СД Штовба, МВ Петричко, РО Тилець
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Інформаційна система ієрархічної категоризації науковців за відкритими даними з Google Scholar. Частина 1. Інтелектуальний аналіз даних
МВ Петричко
ВНТУ, 2019
2019
Вплив синтаксичних зв’язків у реченнях на якість ідентифікації токсичних коментарів в соціальній мережі
СД Штовба, ОВ Штовба, ОВ Яхимович, МВ Петричко
Наукові праці ВНТУ.–2019.–№ 4., 2019
2019
Detection of Social Network Toxic Comments with Usage of Syntactic Dependencies in the Sentences
OS Mykola Petrychko, Sergiy Shtovba
The Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent …, 2019
2019
Забезпечення інформаційної безпеки згідно законодавства ЄС
МВ Петричко, ІВ Віштак
Матеріали науково-практичної конференції" Якість і безпека. Сучасні реалії …, 2018
2018
Праця громадських оганізацій колективу
МВ Петричко, АВ Слободянюк
Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14 …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16