Виктория Милаш, Вікторія Мілаш, Viktoriya Milash
Виктория Милаш, Вікторія Мілаш, Viktoriya Milash
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Господарське право
ВС Мілаш
Курс лекцій: У 2, 2008
1182008
Господарське право
ВС Мілаш
Курс лекцій: У 2, 2008
1182008
Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: монографія
ВС Мілаш
Харків: Видавець ФО-П. Вапнярчук НМ 346, 2007
522007
Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку
ВС Мілаш
Я. Мудрого, 2008
332008
Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності
ВС Мілаш
Полтава: АСМІ, 306, 2005
302005
Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 36-40, 2007
202007
Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 36-39, 2004
172004
Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія.
ВС Мілаш
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
162014
Про сутнісні елементи юридичної конструкції «договір»
В Мілаш
видавництво" Право", 2006
152006
Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі за центрами відповідальності
ІВ Мілаш, НМ Гаркуша
Проблеми економіки, 113-117, 2011
142011
Щодо визначення поняття правовий статус фізичної особи-підприємця
ІМ Бутков
Форум права, 70–76-70–76, 2013
132013
Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов
В Мілаш
Вісник Національної академії правових наук України, 174, 2013
132013
До питання про об’єкт договору про надання послуг
ВС Мілаш
Вісник господарського судочинства, 72-77, 2008
132008
Принцип свободи підприємницького комерційного договору
В Мілаш
Право України, 36-40, 2005
122005
Проблеми визначення господарсько-правового статусу учасників господарських відносин
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 146, 2008
102008
Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики
В Мілаш
Право України, 258-264, 2010
82010
Нові підходи до визначення договору в господарському праві
В Мілаш
Право України, 31-36, 2007
82007
Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів
ВС Мілаш
Харків: Право, 2015
72015
Приватно-правові підвалини господарського правопорядку: сучасний стан і перспективи модернізації
ВС Милаш
Теорія і практика правознавства, 2014
72014
Теоретико-правові засади господарсько-договірної діяльності
ВС Мілаш
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 203-212, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20