Виктория Милаш, Вікторія Мілаш, Viktoriya Milash
Виктория Милаш, Вікторія Мілаш, Viktoriya Milash
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Господарське право
ВС Мілаш
Курс лекцій: У 2, 2008
1192008
Господарське право
ВС Мілаш
Курс лекцій: У 2, 2008
1192008
Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: монографія
ВС Мілаш
Харків: Видавець ФО-П. Вапнярчук НМ 346, 2007
532007
Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку
ВС Мілаш
Я. Мудрого, 2008
332008
Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності
ВС Мілаш
Полтава: АСМІ, 306, 2005
302005
Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 36-40, 2007
202007
Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія.
ВС Мілаш
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
182014
Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 36-39, 2004
172004
Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі за центрами відповідальності
ІВ Мілаш, НМ Гаркуша
Проблеми економіки, 113-117, 2011
152011
Про сутнісні елементи юридичної конструкції «договір»
В Мілаш
видавництво" Право", 2006
152006
Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов
В Мілаш
Вісник Національної академії правових наук України, 174, 2013
142013
До питання про об’єкт договору про надання послуг
ВС Мілаш
Вісник господарського судочинства, 72-77, 2008
142008
Щодо визначення поняття правовий статус фізичної особи-підприємця
ІМ Бутков
Форум права, 70–76-70–76, 2013
132013
Принцип свободи підприємницького комерційного договору
В Мілаш
Право України, 36-40, 2005
122005
Проблеми визначення господарсько-правового статусу учасників господарських відносин
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 146, 2008
102008
Приватно-правові підвалини господарського правопорядку: сучасний стан і перспективи модернізації
ВС Милаш
Теорія і практика правознавства, 2014
82014
Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики
В Мілаш
Право України, 258-264, 2010
82010
Нові підходи до визначення договору в господарському праві
В Мілаш
Право України, 31-36, 2007
82007
Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів
ВС Мілаш
Харків: Право, 2015
72015
Теоретико-правові засади господарсько-договірної діяльності
ВС Мілаш
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 203-212, 2010
72010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20