Виктория Милаш, Вікторія Мілаш, Viktoriya Milash
Виктория Милаш, Вікторія Мілаш, Viktoriya Milash
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Господарське право
ВС Мілаш
Курс лекцій: У 2, 2008
1412008
Господарське право
ВС Мілаш
Курс лекцій: У 2, 2008
1412008
Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: монографія
ВС Мілаш
Х.: Видавець ФОП Вапнярчук НМ, 2007
652007
Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку
ВС Мілаш
Я. Мудрого, 2008
372008
Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія.
ВС Мілаш
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
332014
Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності
ВС Мілаш
Полтава: АСМІ, 306, 2005
322005
Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 36-39, 2004
212004
Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов
В Мілаш
Вісник Національної академії правових наук України, 174, 2013
182013
Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 36-40, 2007
182007
До питання про об’єкт договору про надання послуг
ВС Мілаш
Вісник господарського судочинства, 72-77, 2008
172008
Щодо визначення поняття правовий статус фізичної особи-підприємця
ІМ Бутков
Форум права, 70–76-70–76, 2013
162013
Про сутнісні елементи юридичної конструкції «договір»
В Мілаш
видавництво" Право", 2006
162006
Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі за центрами відповідальності
ІВ Мілаш, НМ Гаркуша
Проблеми економіки, 113-117, 2011
152011
Принцип свободи підприємницького комерційного договору
В Мілаш
Право України, 36-40, 2005
142005
Господарське право: навч. посіб. для підготовки до іспитів
ВС Мілаш
Харків: Право, 2015
132015
Проблеми визначення господарсько-правового статусу учасників господарських відносин
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 146, 2008
122008
Приватно-правові підвалини господарського правопорядку: сучасний стан і перспективи модернізації
ВС Милаш
Теорія і практика правознавства, 2014
102014
Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики
В Мілаш
Право України, 258-264, 2010
92010
Нові підходи до визначення договору в господарському праві
В Мілаш
Право України, 31-36, 2007
92007
Господарське право: навч. посіб. для підгот. до іспитів. 4-те вид., змін
ВС Мілаш
Харків: Право, 2017
82017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20