Підписатись
Виктория Милаш, Вікторія Мілаш, Viktoriya Milash
Виктория Милаш, Вікторія Мілаш, Viktoriya Milash
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Господарське право
ВС Мілаш
Курс лекцій: У 2, 2010
1572010
Комерційний договір у контексті сучасних ринкових умов: монографія
ВС Мілаш
Х.: Видавець ФОП Вапнярчук НМ 440, 2007
672007
Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання: монографія.
ВС Мілаш
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
482014
Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку
ВС Мілаш
Я. Мудрого, 2008
432008
Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності
ВС Мілаш
Полтава: АСМІ, 306, 2005
372005
До питання про об’єкт договору про надання послуг
ВС Мілаш
Вісник господарського судочинства, 72-77, 2008
262008
Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 36-39, 2004
232004
Правове регулювання договірних відносин із надання послуг за сучасних ринкових умов
В Мілаш
Вісник Національної академії правових наук України, 174, 2013
212013
Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 36-40, 2007
202007
Про сутнісні елементи юридичної конструкції «договір»
В Мілаш
видавництво" Право", 2006
202006
Щодо визначення поняття правовий статус фізичної особи-підприємця
ІМ Бутков
Форум права, 70–76-70–76, 2013
172013
Управління витратами підприємств роздрібної торгівлі за центрами відповідальності
ІВ Мілаш, НМ Гаркуша
Проблеми економіки 4, 113-117, 2011
172011
Приватно-правові підвалини господарського правопорядку: сучасний стан і перспективи модернізації
ВС Милаш
Теорія і практика правознавства, 2014
162014
Принцип свободи підприємницького комерційного договору
В Мілаш
Право України, 36-40, 2005
152005
Проблеми визначення господарсько-правового статусу учасників господарських відносин
В Мілаш
Підприємництво, господарство і право, 146, 2008
142008
Господарське право: навч. посіб. для підгот. до іспитів. 4-те вид., змін
ВС Мілаш
Харків: Право, 2017
92017
Переддоговірні відносини у сфері господарювання: проблеми теорії та практики
В Мілаш
Право України, 258-264, 2010
92010
Нові підходи до визначення договору в господарському праві
В Мілаш
Право України, 31-36, 2007
92007
До питання про шляхи вдосконалення господарсько-правового регулювання відносин, що виникають у сфері ринкового обміну
В Мілаш
Підприємнцтво, господарство і право/ВС Мілаш 8, 73-77, 2006
92006
Теоретико-правові засади господарсько-договірної діяльності
ВС Мілаш
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, 203-212, 2010
82010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20