Ганна Машіка
Ганна Машіка
Мукачівський державний університет
Підтверджена електронна адреса в mail.msu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості структурних елементів туристично-ресурсного потенціалу Закарпатської області
ГВ Симочко, ГВ Машіка, ІМ Волошин
22011
Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання
ГВ Машіка
Харків, 2017
12017
МЕТОДОЛОГіЧНі ОСНОВИ ФОРМУВАННЯГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦіАЛУ РЕГіОНУ
ГВ Симочко
Геополитика и экогеодинамика регионов 10 (2), 2014
12014
Концептуальні аспекти еколого-економічного районування з позицій сталого розвитку туризму
ГВ Симочко
Науковий вісник НЛТУ України 23 (13), 2013
12013
Регіоналістична модель управління розвитком кластерів туризму і рекреації
ОО Маслиган, ГВ Машіка
Агросвіт, 43-51, 2020
2020
Інституціональне середовище розвитку кластерів туризму і рекреації у регіонах
ОО Маслиган, ГВ Машіка
Економіка та держава, 74-80, 2020
2020
Базові тригери стратегічного розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону
Г Машіка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
АНАЛІЗ БАЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
Г Машіка, А Машіка
Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід/Матеріали …, 2019
2019
Сучасні тенденції розвитку географічної науки в умовах компетентнісного навчання
ГВ Машіка, ТЮ Лужанська, ОО Маслиган
МДУ, 2019
2019
Аналіз переваг від використання інформаційних технологій в event-туризмі
ОО Маслиган, ГВ Машіка
2019
Туризм на природоохоронних територіях: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» ОС «Бакалавр»
ГВ Машіка, НС Кампов
МДУ, 2019
2019
Основи географічного моделювання регіонального туристичного ринку Карпатського регіону
ГВ Машіка, ОО Маслиган
РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2019
2019
Регулювання туристичної привабливості території
ГВ Машіка
МДУ, 2019
2019
Основні геоекологічні концепції розвитку туризму в Закарпатській області
ГВ Машіка, ЮД Грома
МДУ, 2019
2019
ВИДИ ІНТЕРГРАЦІЇ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
ГВ Машіка, ТЮ Погріщук
Рекомендовано до поширення через мережу Інтернет Науково-технічною радою …, 2019
2019
Аналіз та структурні особливості туристично-рекреаційного потенціалу господарського комплексу Карпатського регіону
ГВ Машіка, ДІ Мар'ян
МДУ, 2019
2019
Теоретичні аспекти дослідження молодіжного туризму
ГВ Машіка, АВ Машіка
МДУ, 2019
2019
Оцінка туристичної привабливості Закарпатської області
ГВ Машіка, НЛ Логутова
МДУ, 2019
2019
Пріоритетні напрями розвитку регіонального туристичного ринку Карпатського регіону
ГВ Машіка, ДІ Мар'ян
МДУ, 2019
2019
РОЛЬ «ЗЕЛЕНОГО»(СІЛЬСЬКОГО) ТУРИЗМУ В РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
ГВ МАШІКА, ВВ КАДАР
Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення, 448, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20