Підписатись
Тетяна Махомета
Тетяна Махомета
доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтерактивні методи навчання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з аналітичної геометрії
ІМ Тягай, ТМ Махомета
Вісник ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Серія: Педагогічні науки, 118-125, 2013
62013
Використання інноваційних технологій навчання під час вивчення проективної геометрії та методів зображень
ТМ Махомета, ІМ Тягай
Science and Education a New Dimension, 40-44, 2017
42017
Використання ППЗН GRAN-2D і GRAN-3D під час вивчення ліній і поверхонь: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних …
ТМ Махомета
Умань: Алмі, 2013
42013
Методика вивчення ліній і поверхонь у курсі аналітичної геометрії в педагогічних університетах: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02
ТМ Махомета
Київ: НПУ імені МП Драгоманова, 2014
32014
Методична підготовка майбутнього вчителя математики з першого курсу
ТЛ Годованюк, ТМ Махомета
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
32014
Інформаційно-комунікаційні технології навчання аналітичної геометрії та лінійної алгебри майбутніх учителів фізики й інформатики
ТМ Махомета, ТА Вакалюк, ІМ Тягай
Інформаційні технології і засоби навчання, 173-186, 2018
22018
Вивчення ліній та поверхонь засобами НІТ
ТМ Махомета
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технолгії, 150-157, 2012
22012
Інноваційні навчальні технології–основа модернізації методичної підготовки майбутнього вчителя математики
Т Годованюк, Т Махомета, І Тягай
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 107-115, 2019
12019
Контроль навчальних досягнень майбутніх учителів математики з аналітичної геометрії в умовах сучасних навчальних технологій
ТМ Махомета, ІМ Тягай
Актуальні питання сучасної інформатики, 237-241, 2017
12017
Інноваційне навчання проективної геометрії та методів зображень у педагогічному університеті
ТМ Махомета, ІМ Тягай
Наука України - погляд молодих вчених крізь призму сучасності, 112-114, 2017
12017
Самостійна робота першокурсників при вивченні аналітичної геометрії
ТМ Махомета
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2011
12011
Use of the dynamic mathematical program of GeoGebra in classes in mathematical disciplines in the conditions of blended learning
ТЛ Годованюк, ТМ Махомета, ІМ Тягай, ДА Возносименко, ВВ Дубовик
CEUR Workshop Proceedings, 2022
2022
Використання технологій змішаного навчання у підготовці майбутніх учителів математики
Т Годованюк, Т Махомета, І Тягай, В Миколайко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 129-135, 2021
2021
Інноваційне навчання майбутніх учителів фізики під час вивчення математичних дисциплін
ТМ Махомета, ІМ Тягай
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ТМ Махомета, ІМ Тягай
Програмний комітет, 156, 2021
2021
The Use of ICT in the Flip Teaching of Future Mathematics Teachers
ТЛ Годованюк, ТМ Махомета, ІМ Тягай, МО Медведєва, СМ Прищепа
CEUR Workshop Proceedings, 2020
2020
Інформаційні технології у вищій школі
ТА Вакалюк, ОВ Коротун, ВВ Болотіна
Житомир: вид-во ФОП" ОО Євенок", 2019
2019
ВИВЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТЕХНОЛОГІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ТМ Махомета, ІМ Тягай, СМ Шумигай
збірнику матеріалів конференції, 2018
2018
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ" АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА" В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ТН Махомета, ТА Вакалюк, ИМ Тягай
Информационные технологии и средства обучения 67 (5), 173-186, 2018
2018
Организация индивидуального контроля знаний студентов средствами системы управления обучения MOODLE
Т Махомета, И Тягай
The use of modern educational and informational technologies for the …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20