Подписаться
Олена Гасюк, O. Hasiuk, E. Hasiuk, E. Gasiuk, Елена Гасюк
Олена Гасюк, O. Hasiuk, E. Hasiuk, E. Gasiuk, Елена Гасюк
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Oxidative stress biomarkers in liver of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) affected by ulcerative dermal necrosis syndrome
H Tkachenko, N Kurhaluk, A Andriichuk, E Gasiuk, S Beschasniu
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14 (2), 391-402, 2014
362014
Взаємозв’язок психофізіологічних функцій з показниками серцевосудинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією
ОМ Гасюк
Київ: КНУ ім. ТГ Шевченка, 2004
292004
Ефективність віртуальних лабораторних практикумів з фізіології людини і тварин у структурі підготовки фахівця-біолога
АВ Шкуропат, ОМ Гасюк
Інформаційні технології в освіті, 62-70, 2018
15*2018
Oxidative stress in athletes after occasional smoking
S Beschasnyi, O Hasiuk, N Shakhman, H Sheldahayeva
Journal of Physical Education and Sport 21 (2), 942-947, 2021
92021
CO-Releasing Molecule (CORM-2) in the Regulation of Ca2+-Dependent K+-Permeability of Erythrocyte
SP Beschasnyi, ОM Hasiuk
82020
Фізична працездатність в умовах впливу еритропоез-стимулюючого фактору
ОМ Гасюк, ЮС Самойленко, ТО Половинко, СЮ Леоненко
Природничий альманах (біологічні науки), 2017
8*2017
РЕАКЦІЯ МАСТОЦИТІВ НА ПЕРФУЗІЮ СЕРЦЯ РОЗЧИНОМ ІНТЕРФЕРОНУ
СП Бесчасний, ММ Найдьонов, ОМ Гасюк, СП Бесчасный, ...
52015
Методичні розробки лабораторних занять з фізіології людини та тварин. У ІІ ч
СВ Шмалей, МІ Гайдай, ОМ Гасюк, ЮВ Кравченко
Ч. І-Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002
52002
THE EFFECT OF CARBON MONOXIDE’S DONOR CORM-2 ON ERYTHROCYTE AQUAPORINS
SP Beschasnyi, OM Hasiuk
World of Medicine and Biology 104, 502-509, 2021
42021
Активність мієлопероксидази лейкоцитів білих мишей за умов впливу спірокарбону
ОМ Гасюк, ОН Речицький, СП Бесчасний, OM Hasiuk, ON Rechytskyi, ...
42011
Interrelation of psychophysiological functions with indicators of cardiovascular and respiratory systems in children of junior school age with auditory deprivation
OM Hasiuk
Abstract thes. Kyiv 24, 2004
42004
Cytokins participation of s in adaption reactions (literature review)
VA Shvets, OM Hasіuk
Pryrodnychyy almanakh (biologichni nauky)[Natural almanac (biological …, 2019
32019
Динаміка засвоєння глюкози ізольованою селезінкою в умовах впливу нікотинової кислоти
ЮС Самойленко, ОМ Гасюк
32017
Взаємозв'язок психофiзiологiчних функцiй з показниками серцево-судинної та респiраторної систем у дiтей молодшого шкiльного вiку iз слуховою депривацiєю: дис.. канд. бiол. наук …
ОМ Гасюк
32004
Інтерлейкіновий профіль дітей в умовах слухової сенсорної депривації
ОМ Гасюк, СП Бесчасний
Український журнал медицини, біології та спорту, 126-129, 2016
22016
The carbon monoxide donor, topiramate, and blockers of aquaporine receptors decrease myocardial ischemia-reperfusion injiry
SP Beschasnyi, OM Hasiuk
Фізіологічний журнал 67 (5), 30-38, 2021
12021
ОЦІНКА ВПЛИВУ ДОНОРА МОНООКСИДУ КАРБОНУ (CORM-2) НА ШВИДКІСТЬ ЗГОРТАННЯ КРОВІ В УМОВАХ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ
МВ Височанська, СП Бесчасний, OM Гасюк
Природничий альманах (біологічні науки), 6-13, 2020
12020
УЧАСТЬ ЦИТОКІНІВ У АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЯХ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
ВА Швець, ОМ Гасюк
Природничий альманах (біологічні науки), 145-161, 2020
12020
Influence of interleukin-2 on adaptive reactions of blood in laboratory mice under physical activity conditions
V Shvets, O Hasiuk, S Beschasniy
Ukrayinskyy zhurnal medytsyny, biologiyi ta sportu 5, 5, 2020
12020
Біологічна дія еритропоетину у різних концентраціях на культуру клітин
ОС Максименко, АВ Шкуропат, ОМ Гасюк
Український журнал медицини, біології та спорту, 185-188, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20