Кметь Ольга Гнатівна; Kmet Olga, Kmet Olha, Kmet O.G., Kmet OG, Kmet Olga G, KMET Olga
Кметь Ольга Гнатівна; Kmet Olga, Kmet Olha, Kmet O.G., Kmet OG, Kmet Olga G, KMET Olga
Буковинський державний медичний університет, кафедра фармакології
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив різних доз пірацетаму на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги головного мозку за гострої гіпоксії
ОГ Кметь
Бук. мед. вісник 8 (3), 164-168, 2004
42004
Модель виявлення вікової чутливості до дії ксенобіотиків за ішемічно–реперфузійного пошкодження головного мозку
ІІ Заморський, ОГ Кметь
Тези доп. наук. конференції “Вікові аспекти чутливості організму до …, 2002
22002
Вплив еналаприлу на функціональний стан центральної нервової системи при експериментальній хворобі Альцгеймера
ОГ Кметь
Буковинський медичний вісник, 48-53, 2018
12018
Формирование здорового образа жизни у будущих медиков при изучении наркотических анальгетиков
ОГ Кметь, НД Филипец, ТИ Кметь
Матер. VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф.“Состояние здоровья …, 2016
12016
ВПЛИВ ПІРАЦЕТАМУ НА СТАН ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ ГОСТРОЇ ГІПОКСІЇ
ОГ Кметь, НД Філіпець, ТІ Кметь
Буковинський медичний вісник 12 (3), 2008
12008
Гігієнічне значення типу ацетилювання як біомаркера схильності до шкідливого впливу нітрату натрію та хлориду кадмію у тварин різних вікових груп/Л. Власик, Т. Кметь, О. Кметь
ЛІ Власик
Клін. та експерим. патол 5 (4), 14-17, 2006
12006
Експериментальне моделювання цукрового діабету 2 типу
ОГ Кметь, НД Філіпець, ІС Давиденко, ТІ Кметь
Клінічна та експериментальна патологія, 59-64, 2019
2019
Особливості систем антиоксидантного захисту та оксиду азоту головного мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом 2-го типу після застосування карбацетаму
ОГ Кметь, СВ Зябліцев, НД Філіпець
Міжнародний ендокринологічний журнал, 376-380, 2019
2019
Особенности систем антиоксидантной защиты и оксида азота головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом 2-го типа после применения карбацетама
ОГ Кметь, СВ Зяблицев, НД Филипец
Международный эндокринологический журнал 15 (5), 2019
2019
Сучасні підходи щодо якісної підготовки студентів-стоматологів до складання фармакології на ліцензійному інтегрованому іспиті Крок 1
ОГ Кметь, НД Філіпець, ІГ Кишкан, ТІ Кметь, ВГ Шинкарюк
Клінічна та експериментальна патологія, 148-150, 2018
2018
Стан глутатіонового ланцюга антиоксидантної системи в структурах головного мозку щурів зі скополамін-індукованою нейродегенерацією після введення карбацетаму
ОГ Кметь, НД Філіпець, ІС Давиденко
Фармакологія та лікарська токсикологія, 20-26, 2018
2018
Вплив карбацетаму на показники системи оксиду азоту в гіпокампі щурів із хворобою Альцгеймера
ОГ Кметь
Одеський медичний журнал, 5-8, 2018
2018
ВЛИЯНИЕ МИКРОСОЦИУМА НА ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
НМ Фундюр, ОВ Кушнир, ОГ Кметь
Печатается по решению редакционно-издательского совета Восточно-Сибирского …, 2017
2017
Профілактична ефективність поєднаного застосування пірацетаму та мемантину при гострій гіпоксії головного мозку
ОГ Кметь, ВГ Шинкарюк
Клінічна та експериментальна патологія, 51-51, 2017
2017
Морфометричні зміни Bcl-2+-клітин кори тім'яної частки, індуковані неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку в самців-щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом.
TM Boychuk, TI Kmet, OG Kmet
Morphologia 10 (3), 63-66, 2016
2016
Рання та відстрочена реакція білка hif-1α на двобічну каротидну ішемію-реперфузію в різних частках неокортекса щурів з експериментальним цукровим діабетом
ТІ Кметь, ОГ Кметь
Сумський державний університет, 2016
2016
ФУНКЦИЯ КУРАТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ОГ Кметь, ТИ Кметь
ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ …, 2015
2015
Особливості ранніх і відстрочених змін концентрації РНК у нервових, гліальних та апоптичних клітинах кори скроневої частки великих півкуль головного мозку щурів із поєднаною …
ТІ Кметь, ОГ Кметь
Запорізький державний медичний університет, 2015
2015
Вплив двобічної каротидної ішемії-реперфузії на структуру популяції р53+-клітин у корі лобової частки півкуль головного мозку щурів
ТІ Кметь, ОГ Кметь
Одеський медичний журнал, 6-10, 2015
2015
Висвітлення принципів безпеки лікарських засобів при викладанні медичних дисциплін
НД Філіпець, ОО Філіпець, ОГ Кметь
Медична освіта, 122-123, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20