Follow
Кметь Ольга Гнатівна; Kmet Olga, Kmet Olha, Kmet O.G., Kmet OG, Kmet Olga G, KMET Olga
Кметь Ольга Гнатівна; Kmet Olga, Kmet Olha, Kmet O.G., Kmet OG, Kmet Olga G, KMET Olga
Буковинський державний медичний університет, кафедра фармакології
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив різних доз пірацетаму на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги головного мозку за гострої гіпоксії
ОГ Кметь
Буковинський медичний вісник, 2004
42004
Модель виявлення вікової чутливості до дії ксенобіотиків за ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку
ІІ Заморський, ОГ Кметь
Тези доповідей наукової конференції" Вікові аспекти чутливості організму до …, 2002
32002
Коригуючий вплив пірацетаму та мемантину на функціональний стан центральної нервової системи за умов гострої гіпоксії
ОГ Кметь, ІІ Заморський
Ліки, 2004
22004
Вплив еналаприлу на функціональний стан центральної нервової системи при експериментальній хворобі Альцгеймера
OG Kmet
Буковинський медичний вісник 22 (4 (88)), 48-53, 2018
12018
Формирование здорового образа жизни у будущих медиков при изучении наркотических анальгетиков
ОГ Кметь, НД Филипец, ТИ Кметь
Матер. VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф.“Состояние здоровья …, 2016
12016
Вплив пірацетаму на стан ферментів антиоксидантного захисту печінки за умов гострої гіпоксії
О Кметь, Н Філіпець, Т Кметь
Буковинський медичний вісник 12 (3 (47)), 70-71, 2008
12008
Гігієнічне значення типу ацетилювання як біомаркера схильності до шкідливого впливу нітрату натрію та хлориду кадмію у тварин різних вікових груп
ЛІ Власик, ТІ Кметь, ОГ Кметь
Клінічна та експериментальна патологія, 2006
12006
Ефективність застосування карбацетаму за показниками системи оксиду азоту в гіпокампі щурів за умов скополамін-індукованої нейродегенерації
ОГ Кметь
Буковинський державний медичний університет, 2023
2023
Стан системи оксиду азоту та деяких показників антиоксидантного захисту кори головного мозку при введенні карбацетаму щурам з експериментальною нейродегенерацією
ОГ Кметь
Клінічна та експериментальна патологія 21 (2), 2022
2022
Bплив карбацетаму на стан мітохондрій кори головного мозку щурів за умов скополамін-індукованої нейродегенерації
ОГ Кметь
БДМУ, 2022
2022
Експериментальна оцінка нейропротективних властивостей модуляторів ГАМК-ергічної та ренін-ангіотензинової систем в умовах церебральної нейродегенерації
ОГ Кметь
Буковинський державний медичний університет, 2022
2022
Фармакологічна корекція карбацетамом когнітивних порушень при експериментальній нейродегенерації, змодельованої цукровим діабетом 2 типу
ОГ Кметь
БДМУ, 2021
2021
Use of andragogical methods in the process of improving the bioethics competence of medical students in forming a healthy lifestyle
OH Kmet, ND Filipets, OO Filipets, TI Kmet, SV Yurnyuk, DM Tymkul
Буковинський медичний вісник, 2021
2021
ASSESSMENT OF CARBACETAM EFFECT WITH CEREBRAL MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION OF RATS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
OG Kmet, ND Filipets, YY Rohovyi, TI Hrachova, YM Vepriuk, KV Vlasova
Problems of Endocrine Pathology 73 (3), 16-24, 2020
2020
Оцінка впливу еналаприлу на функціональний стан центральної нервової системи при експериментальній хворобі Альцгеймера
ОГ Кметь
БДМУ, 2020
2020
Стан системи оксиду азоту гіпокампа щурів із експериментальною нейродегенерацією при застосуванні карбацетаму
ОГ Кметь
Буковинський державний медичний університет, 2019
2019
Оцінка модулюючого впливу карбацетаму на ГАМК-рецептори гіпокампу за умов експериментального цукрового діабету
ОГ Кметь
БДМУ, 2019
2019
Експериментальне моделювання цукрового діабету 2 типу
ОГ Кметь, НД Філіпець, ІС Давиденко, ТІ Кметь
Клінічна та експериментальна патологія, 2019
2019
Особенности систем антиоксидантной защиты и оксида азота головного мозга крыс с экспериментальным сахарным диабетом 2-го типа после применения карбацетама
ОГ Кметь, СВ Зяблицев, НД Филипец
Международный эндокринологический журнал 15 (5), 376-380, 2019
2019
Оцінювання впливу пірацетаму та амантадину на антиоксидантну систему головного мозку в умовах експериментальної гострої гіпоксії
ОГ Кметь
Буковинський державний медичний університет, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20