Галина Борисівна Тітаренко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальні основи управління витратами суб’єктів господарювання в умовах удосконалення ринкових відносин
МД Корінько, ГБ Тітаренко
Актуальні проблеми економіки, 126-131, 2009
332009
Облік і аудит
ЛГ Смоляр, ГБ ТІТАРЕНКО, ТА ПЕРЕЙМИВОВК, СЛВ ІСАЄВА AA, ...
К.: Ліра, 2013
202013
Методичні підходи для побудови обліково-аналітичної системи з використанням експертних оцінок
ГБ Тітаренко, МД Корінько
Облік і фінанси АПК, 66-69, 2010
162010
Бухгалтерський облік при реструктеризації суб’єктів господарювання України: напрями наукових досліджень. Моногр.
МД Корінько, ГБ Тітаренко
К.: Видавництво ТОВ “Клякса, 2010
72010
Концептуальні підходи до визначення поняття «оборотні активи» в бухгалтерському обліку та аудиті
ГБ Тітаренко
Бізнеснавігатор: науково-виробничий журнал.–Херсон: Міжнародний університет …, 2008
62008
Інституціональні інструменти створення ефективної національної інноваційної системи України
ГБ Тітаренко
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2014
52014
Вибір експертів в дослідженнях методології та організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу/Тітаренко ГБ, Корінько МД
ГБ Тітаренко
Актуальні проблеми економіки.–К.–2010, 2010
52010
Реструктуризація транснаціональних корпорацій: обліковоаналітичний аспект: монографія
МД Корінько
К.: Видавництво: ТОВ “Клякса, 2009
52009
Формування корпоративної інформаційної системи у процесі реінжинірингу бізнес-процесів під час реструктуризації транснаціональних корпорацій
МД Корінько, БГ Титаренко
Актуальні проблеми економіки, 227-232, 2009
32009
Зміни в системі управлінського обліку при реструктуризації підприємств зі складною організаційною структурою
ГБ Тітаренко
Вісник Сумського національного аграрного університету, 2009
32009
Оцінка оборотних активів в обліку та аудиті: теоретико-методичні аспекти
ГБ Тітаренко
ДАСОА, 2008
32008
Методичне забезпечення оцінки розвитку високотехнологічних підприємств в системі НІС
ГБ Тітаренко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
22013
Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи
G Titarenko
Економічний часопис-ХХІ, 27-29, 2013
22013
Підходи до класифікації інновацій
ГБ Тітаренко
Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 57, 2012
22012
Управлінський облік та фінансова структура: спорідненість та відмінність
ГБ Тітаренко
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 316-326, 2010
22010
Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК
ГБ Тітаренко
Економіка АПК, 78-82, 2015
12015
Формування інноваційної моделі розвитку економіки як передумови виникнення людського капіталу
ГБ Тітаренко
Актуальні проблеми економіки, 20-25, 2014
12014
Стратегия воспроизводства человеческого капитала в концепции развития национальной инновационной системы
ГБ Титаренко
Економiчний часопис-XXI, 27-29, 2013
12013
Формування стратегії інноваційного розвитку України
ГБ Тітаренко
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 104-107, 2013
12013
Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України: проблеми методології
ГБ Тітаренко
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 110-114, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20