Підписатись
Svitlana Kiyko
Svitlana Kiyko
Інші іменаCвітлана Кійко
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи германістики
В Левицький
Вінниця: Нова Книга, 528, 2006
1902006
Апроксимативні методи вивчення лексичного складу
В Левицький, О Огуй, С Кійко, Ю Кійко
Чернівці: Рута, 136, 2000
552000
Омонімія в мові і мовленні
СВ Кійко
Родовід, 2014
202014
Синергетика омонімії як мовного, мовленнєвого і міжмовного явища
С Кійко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016
182016
Some Quantitative Characteristics of Polysemy of Verbs, Nouns and Adjectives in the German Language
V Levicki, K Svitlana, V Drebet
Journal of Quantitative Linguistics 6 (2), 172-187, 1999
151999
Німецько-українська міжмовна омонімія: монографія
С Кійко
Чернівці: Видавничий дім «Родовід, 434, 2014
142014
Полісемія дієслів сучасної німецької мови: автореф. дис.
С Кійко
Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. канд. філолог. наук, 1999
91999
Quantitative Analysis of Verb Polysemy in Modern German
V Levickij, J Kiiko, S Spolnicka
Journal of Quantitative Linguistics 3 (2), 132–135, 1996
91996
Німецько-український словник термінів архітектури та будівництва
СВ Кійко, ЄС Пинтюк
Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020
62020
Мовна і міжмовна омонімія в німецько-українських паралелях: лінгвосинергетичний аспект: дисертація
С Кійко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015
62015
Metalexikographische Überlegungen zum Wörterbuch der Falschen Freunde
S Kiyko
Lexicographica. Internationales Jahrbuch für Lexikographie 29, 199-221, 2013
62013
Принципи укладання «Німецько-українського словника термінів безпеки життєдіяльності»
С Кійко
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія …, 2021
52021
Статистичні дослідження полісемії дієслів сучасної німецької мови
С Кійко, В Левицький
Проблеми квантитативної лінгвістики: Зб. наук. праць, 210-244, 2005
52005
Омонімія антропонімів й апелятивів у сучасній німецькій мові
С Кійко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
42011
Запозичення з латини в сучасній німецькій мові
С Кійко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 89-94, 2009
42009
Інтерактивні методи навчання іноземної мови учнів старших класів
С Кійко, В Смаглій
Вісник науки та освіти, 140-156, 2022
32022
Вплив сучасних романських мов на німецьку мову
СВ Кійко, ЮЄ Кійко
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2021
32021
Німецько-український термінологічний словник архітектури і будівництва: принципи розробки і укладання
С Кійко, Є Пинтюк
32019
Faux amis als Interferenzquelle im DaF-Unterricht
S Kiyko
Festschrift für Ulrich Steinmüller zum 75. Geburtstag, 151-172, 2017
32017
Синергетика у контексті лінгвістичних досліджень
С Кійко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 137-140, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20