Підписатись
Юлія Макарець
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепти рід, родина, сім’я в мовній картині світу українців
ЮС Макарець, ОМ Сліпчук
Ніжинський державний університету ім. Миколи Гоголя, 2013
152013
Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі
Ю Макарець
К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012
142012
Концепт ‘вода’в українській мовній картині світу (на матеріалі усної народної творчості)
ЮС Макарець
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 2013
82013
Особливості семантико-функціонального призначення перифразів у публіцистиці
Ю Макарець
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2010
82010
Державна мовна політика незалежної України
ЮС Макарець
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 2019
62019
Мовний вимір національної безпеки України
ЮС Макарець
Національний університет Острозька академія, 2017
62017
Статус і стан української мови в незалежній Україні: соціолінгвістичний вимір
ЮС Макарець
ЛАТ&K, 2019
52019
До питання про принцип економії в мові та мовленні
ЮС Макарець
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і …, 2013
52013
Legislative regulation of linguistic relationships in Ukraine
IS Makarets
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 127-144, 2019
42019
Мовна політика: термінологічно-категорійний вимір
ЮС Макарець
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 2019
42019
Українська мова в інтернет-просторі: соціально-правовий та лінгвальний виміри
ЮС Макарець
Science and Education a New Dimension. Philology, 2018
42018
До питання про девіативність текстів українських інтернет-ЗМІ (на прикладі інтернет-видання «Українська правда»)
ЮС Макарець
Міжнародний гуманітарний університет, 2018
32018
Перифразові номінації в українській публіцистиці початку ХХІ ст.
ЮС Макарець
НПУ імені МП Драгоманова, 2011
32011
Синтаксичне функціонування перифразових найменувань
ЮС Макарець
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2011
32011
Сучасні тенденції та критерії унормування української мови
ЮС Макарець
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 104, 2019
22019
Перифразові номінації в мовному просторі поетичних творів Богдана-Ігоря Антонича
ЮС Макарець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
22014
Concept'water'in the ukrainian language world image (based on folklore)
I Makarets
International Journal. Culturology. Philology. Musicology, 106-12, 2013
22013
Психолінгвістична природа мовної норми та її місце серед чинників мовленнєвої діяльності
I Makarets
PSYCHOLINGUISTICS 29 (2), 151-172, 2021
12021
Архетипний образ вогню в лінгвопросторі українських паремій і замовлянь
АВ Висоцький, ЮС Макарець
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 64 (2), 441-451, 2021
12021
Роль редактора в реалізації державної мовної політики України у сфері засобів масової інформації
ЮС Макарець
Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер …, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20