Олександр Коновал | Oleksandr Konoval
Олександр Коновал | Oleksandr Konoval
Криворізький державний педагогічний університет, Kryvyi Rih State Pedagogical University
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретичні та методичні основи вивчення електродинаміки на засадах теорії відносності
ОА Коновал
532009
Основи електродинаміки
ОА Коновал
202008
Педагогіка та психологія вищої школи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ТІ Туркот, ОА Коновал
Херсон: Олді-плюс, 2013
152013
Теоретичні і методичні засади вивчення електродинаміки як релятивістської теорії у вищих педагогічних навчальних закладах
ОА Коновал
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
122010
Відносність електричного і магнітного полів: монографічний навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних університетів
ОА Коновал
Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008
112008
Формування уявлень про відносність та взаємозв’язок електричного та магнітного полів при вивченні електромагнетизму
ОА Коновал
Наукові записки.-Серія: Педагогічні науки.-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В …, 2003
82003
Особливості методики формування поняття “магнітне поле”
ОА Коновал
Фізика та астрономія в школі, 24-26, 2002
82002
Непотенціальність електричного поля рухомої зарядженої частинки і закон електромагнітної індукції
ОА Коновал
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 0
8
Теоретичнi та методичнi основи вивчення електродинамiки на засадах теорiї вiдносностi: монографiя
ОА Коновал
Кривий Рiг: Видавничий дiм, 2009
72009
High-frequency 1ƒ noise of photocurrent and residual conductivity in CdS
NB Lukyanchikova, AA Konoval, MK Sheinkman
Solid-State Electronics 18 (1), 65-70, 1975
71975
Концептуальні підходи до визначення змісту та технологій самостійної навчальної діяльності студентів
А Бугра, О Коновал, Т Туркот
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
62015
Основи спеціальної теорії відносності
ОА Коновал
Кривий Ріг: Видавець Роман Козлов, 2014
62014
Науково-методичний аналіз методів обґрунтування перетворень Лорентца
ОА Коновал
62014
Властивості і моделювання електромагнітного поля рухомої зарядженої частинки
ОА Коновал, ОВ Швидкий
Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції “Фундаментальна та …, 2004
62004
Еволюція поглядів на методику формування в учнів уявлень про електромагнітне поле
ОА Коновал, ЮВ Єчкало
Фізика та астрономія в школі 1, 28-30, 2004
62004
Відносність електричного і магнітного полів: Методичні аспекти
ОА Коновал, ДВ Рябоконь
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2003
62003
Основи спеціальної теорії відносності:[навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.]
ОА Коновал
Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ, 2014
52014
Мініатюрні багатофункціональні дослідницькі установки для проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики
ВМ Здещин, ВМ Кадченко, ОА Коновал, ВП Ржепецький
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2012
52012
Заряжен ли проводник, по которому протекает ток
АА Коновал, ВП Панов
Статья депонирована в ВИНИТИ, рег, 1980
51980
Вывод уравнения Максвелла для токов смещения
АА Коновал
Деп. Ук 88, 0
5
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20