,
Verified email at chmnu.edu.ua
TitleCited byYear
ҳ, , ,
, 㳿 ., 231-242, 2017
22017
, , ,
, 㳿 ., 226-231, 2017
12017
- 2021
,
ÓÊÐÀÍÑÜÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ìåäèöèíè, á³îëî㳿 òà ñïîðòó 11 (996), 60, 2017
2017
..
, 2017
2017
18-24
, , ̳,
2017
.
" ", , 37 - 41, 2016
2016
, -
,
, 65-69, 2016
2016
, ,
³ ³ , 140-146, 2007
2007
º º ¿
Ҳ , , ,
Ҳ Ѳ в
ISBN 978-966-8310-21-1 ³ , 0
̲ ʲ Ҳ ʲ Ѳ Բ ² Ҳ вIJ ²
, , , , , ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11