Оксана Петренко
Оксана Петренко
викладач, Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості змін електролітів у крові жінок 18-24 років під час занять різними видами фітнесу
А Боднар, І Головченко, О Міненко, О Петренко
52017
Силовий фітнес як одна з перспективних форм впливу рухової активності на вікові адаптаційні зміни в організмі чоловіків
А Тітоіва, Боднар, Петренко, Чабан
Український журнал медицини, біології та спорту., 231-242, 2017
42017
Характер змін показників складу тіла юнаків у процесі занять фітнесом залежно від тривалості періодів навантаження та відновлення
ОВ Дубачинський, ОС Славітяк, АІ Боднар, ОВ Петренко, ТС Гармак, ...
Український журнал медицини, біології та спорту, 265-270, 2018
22018
Разработка концепции индивидуализации подготовки борцов
П Латышев, Миненко, Твелина, Чабан
Український журнал медицини, біології та спорту., 226-231, 2017
12017
ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В СИЛОВОМ ФИТНЕСЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА АДАПТАЦИОННО-КОМПЕНСАТОРНЫЕ РЕАКЦИИ В ОРГАНИЗМЕ ЮНОШЕЙ 20–21 ЛЕТ
ОВ Петренко, АА Твелина
ÓÊÐÀÍÑÜÊÈÉ ÆÓÐÍÀË ìåäèöèíè, á³îëî㳿 òà ñïîðòó 11 (996), 60, 2017
2017
Вплив спеціальної фізичної та технічної підготовленості спортсменок у стрибках з жердиною жінок на спортивний результат
СЮМ Петренко О.В.
Ольвійський форум, 2017
2017
Формування комплексної оцінки стану здоров’я студентів спеціальної медичної групи
ПО В.
"Могилянські читання", Миколаїв, 37 - 41, 2016
2016
Дослідження фізичної працездатності спортсменів, які розвивають швидкісно-силові якості
К Гетманцев, Петренко
Гуманітарний вісник НУК, 65-69, 2016
2016
Порівняльний аналіз показників вихорокамерного дизеля під час роботи на біодизельному пальному українського виробництва
ВГ Семенов, ІП Васильєв, ОЕ Петренко
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 140-146, 2007
2007
Взаºмозв язок товщини аерогематичного бар ºра легень та основних показників дихання при зміні концентраці¿ кисню
ТІ Таволжанова, КВ Розова, МГ Дубова, ОВ Петренко
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
О Петренко
ISBN 978-966-8310-21-1© Авторський колектив Вінницького державного …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–11