Yuliya Dobroskok Юлия Доброскок
Yuliya Dobroskok Юлия Доброскок
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тіщенко, Е Сапаров
Бізнес Інформ, 122-125, 2013
92013
Элементы механизма взаимодействия субъектов в каналах сбыта
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок
Бізнес Інформ, 17-22, 2012
72012
Виробничі інноваційні технології та їх роль у сучасній міжнародній економіці
ЮБ Доброскок, ЛВ Михайлова
Бизнес Информ, 2017
12017
Міжнародна економічна діяльність України. Курс лекцій
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Харків: Форт, 2014
12014
Аналіз основних тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації
ТВ Шталь, ЮБ ДОБРОСКОК, ДС АНТОНЕНКО
Крымский экономический вестник, 10-13, 2014
12014
Система показателей результативности взаимодействия предприятий в маркетинговых каналах
ЮБ Доброскок
Маркетинг и менеджмент инноваций, 99-109, 2013
12013
ЕТАПИ ВИХОДУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БіЗНЕСУ НА РИНОК США ЧЕРЕЗ МіЖНАРОДНУ ПЛАТФОРМУ ЕЛЕКТРОННОї КОМЕРЦії ETSY
ЮБ Доброскок, АО Чумак
Бизнес Информ, 2019
2019
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені ОМ БЕКЕТОВА
СВБ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ
2019
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНОВАГА В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
ЮБ Доброскок
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2018
2018
Сучасний стан та перспективи розвитку індексу людського розвитку на Україні
ЮБ Доброскок, ОВ Бадяєв, КВ Косенко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
2017
Міжнародна економіка. Методичні рекомендації
ТВ Шталь, ОО Тищенко, ЮБ Доброскок
Харків: Видавництво" Форт", 2016
2016
Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів, його проблеми і перспективи розвитку
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Харків: ХДУХТ, 2016
2016
Международная экономическая деятельность Украины. Курс лекций
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Харьков: ХГУПТ, 2016
2016
Міжнародні фінанси. Метод. рек. ї до семін. та практ. занять для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Міжнародна економіка»
ТВ Шталь, ОО Тищенко, ЮБ Доброскок
Харків: Форт, 2016
2016
Міждисциплінарна курсова робота фахового спрямування. Метод. рек. для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Міжнародна економіка»
ТВ Шталь, ОО Тищенко, ЮБ Доброскок
Харків: Форт, 2015
2015
Аналіз особливостей функціонування та перспектив розвитку ТНК в Україні
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тищенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2015
2015
Міжнародна економічна діяльність України. Метод. рек. до семін. та практ. занять для студ. ден. та заочн. форми навчаня напр. підготовки 6.030503" Міжнародна економіка"
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок
Харків: Форт, 2014
2014
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНТРАГЕНТОВ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
ЛЛ Носач, ЮБ Доброскок, АН Ниценко
Региональная экономика и управление, 31-34, 2014
2014
Діагностика перспективності стратегічної взаємодії в маркетингових каналах
ЮБ Доброскок
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 91, 2013
2013
Primary links
АА Шубин, АA Криковцев, ЛК Глиненко, ЯС Клисиньски, ...
Маркетинг 4 (4), 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20