Наталья Павловна Лукашова
Наталья Павловна Лукашова
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Применение учебной программы «SinSys-ХНАГХ» при синтезе средств автоматики
СМ Есаулов, АД Храмцов, НП Лукашова
Коммунальное хозяйство городов, 322-328, 2009
42009
Математична модель розрахунку параметрів електромеханічного амортизатора ходової частини трамвая
ТП Павленко, НП Лукашова
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2018
22018
Определение диапазона температурного режима троллейбусных шин
ОФ Бабичева, НП Лукашова
Коммунальное хозяйство городов, 393-396, 2007
12007
Оптимізаційне рішення гасіння коливань у ходових частинах візків міського електричного транспорту
НП Лукашова
Lighting Engineering & Power Engineering 1 (54), 9-17, 2019
2019
Системи електропостачання в електромехатронних комплексах: конспект лекцій для підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою спеціальності 141–Електротехніка …
ТМ Павленко, НП Лукашова, ВМ Шавкун
2019
Ефективність використання електромеханічного амортизатору в ходових частинах метровагонів
НП Лукашова, ТП Павленко, БГ Любарський
Lighting Engineering & Power Engineering 3 (53), 96-104, 2018
2018
Исследование и разработка зарядного устройства суперконденсатора при рекуперации энергии торможения электропривода на транспорте
СМ Єсаулов, ОФ Бабічева, НП Лукашова
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 132-140, 2017
2017
Research and development of synthesis technologies of transport enterprise multi-control neural network algorithms
ДЮ Зубенко, ВІ Скурихін, ОВ Донець, НП Лукашова
Technology audit and production reserves 3 (1 (29)), 46-51, 2016
2016
Дослідження та розробка технологій синтезу нейромережевих алгоритмів багаторежимного управління транспортним підприємством
ДЮ Зубенко, ВМ Шавкун, ВІ Скурихін, ОВ Донець, НП Лукашова
Технологический аудит и резервы производства, 46-51, 2016
2016
МЕТОД НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ТОКА УТЕЧКИ НА ТРОЛЛЕЙБУСАХ
ВК Нем, ВП Андрейченко, НП Лукашова
Коммунальное хозяйство городов, 321-325, 2009
2009
«ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТРАНСПОРТУ».(Навчальний посібник для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальностей «Електричний транспорт …
ВХ Далека, ВК Нем, ВІ Скуріхін
2009
Електропостачання електричного транспорту (Практикум до лабораторних і практичних занять для студентів 3 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)
ВК Нем, ОВ Донець, НП Лукашова
2009
Проектирование компонентов для систем автоматического диагностирования транспорта
СМ Есаулов, ОФ Бабичева, НП Лукашова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (3 (41)), 28-32, 2009
2009
АНАЛИЗ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ ТОКОВ УТЕЧКИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ВК Нем, НП Лукашова, ВФ Захаров
Коммунальное хозяйство городов, 302-307, 2008
2008
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Електропостачання електричного транспорту»
ВК Нем, НП Лукашова
2008
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ГОРОДСКОМ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ
ВП АНДРЕЙЧЕНКО, ЮП КОЛОНТАЕВСКИЙ, ВН ФАТЕЕВ, ...
Коммунальное хозяйство городов, 344-348, 2007
2007
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Электроснабжение электрического транспорта»(для студентов 3 курса всех форм обучения направления подготовки 6 …
ВК Нем, МИ Киселев, АВ Яхлаков, НП Лукашова
2007
Програма, контрольні роботи та методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Електропостачання електричного транспорту»(для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання напряму …
ВК Нем, ВМ Гаряжа, НП Лукашова
2007
Зниження блукаючих струмів рейкового електричного транспорту
ВК Нем, МІ Кисельов, НП Лукашова
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2006
2006
Електропостачання транспорту: Навчальний посібник для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141–Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
ТП Павленко, НП Лукашова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20