Alexander Viunenko;  В'юненко Олександр Борисович; Вьюненко А.Б.
Alexander Viunenko; В'юненко Олександр Борисович; Вьюненко А.Б.
Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine); Сумський національний аграрний університет, СНАУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене snau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Theoretical bases, methods and technologies of development of the professional activity analytical estimation intellectual systems
O Zaritskiy, P Pavlenko, V Sudic, S Tolbatov, A Tolbatov, O Viunenko, ...
2017 2nd International Conference on Advanced Information and Communication …, 2017
342017
Using cloud technologies based on intelligent agent-managers to build personal academic environments in E-learning system
S Agadzhanova, A Tolbatov, O Viunenko, O Tolbatova
2017 2nd International Conference on Advanced Information and Communication …, 2017
222017
Improving the infromation support of management of agricultural enterprises through innovations/OB Viunenko, MM Ruban, HA Smoliarov, IH Smoliarov, AV Tolbatov, VA Tolbatov, SV …
AV Tolbatov
SW Journal Agriculture. Scientific world, Ivanovo 21509 (9), 8-13, 2015
112015
Information technologies in the educational process as the basis of modern distance learning/Oleksandr Viunenko, Andrii Tolbatov, Svitlana Vyganyaylo, Volodymyr Tolbatov …
SV Agadzhanova
TCSET 2016, 831, 2016
102016
Побудова систем моніторингу, аналізу та оцінки прийняття рішень регіонального рівня для ситуаційних центрів АПК
ОБ В'юненко, АВ Толбатов, АВ Толбатов, СВ Агаджанова, ...
ХНУ, 2015
102015
Using blockchain technology for E-learning
AV Tolbatov, SV Ahadzhanova, AB Viunenko, VA Tolbatov
92018
Information technologies in the educational process as the basis of modern distance learning
O Viunenko, A Tolbatov, S Vyganyaylo, V Tolbatov, S Agadzhanova, ...
2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering …, 2016
72016
Information technology for data exchange between production purpose integrated automated systems
PM Pavlenko, VV Tretiak, SV Tolbatov, AV Tolbatov, HA Smolyarov, ...
Хмельницький національний університет, 2016
62016
Віртуальні когнитивні центри як інтелектуальні ІТ системи моніторингу та оцінки роботи регіональних агропромислових комплексів
АВ Толбатов, ОБ В‘юненко, СВ Агаджанова, ВА Толбатов, ...
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.–Хмельницький …, 2015
62015
Теоретичні основи розробки економіко-математичної моделі аналізу бізнес-процесів на промислових підприємствах
АВ Толбатов, ОБ В’юненко, ОО Толбатова, ІА Шеховцова, ...
42017
Віртуальні когнітивні центри як інтелектуальні ІТ системи моніторингу та оцінки роботи регіональних агропромислових комплексів
ОБ В’юненко, АВ Толбатов, СВ Агаджанова, ВА Толбатов, ...
Фаховий журнал" Вісник національного Хмельницького університету, 21-23, 2015
42015
Проблеми створення систем упереджуючого управління та моніторингу регіональної економіки
ОБ В’юненко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
42013
Разработка концепции единого информационного пространства региона для мониторинга уровней социально-экономического развития
ЕА Лавров, АБ Вьюненко
Материалы ІІІ Всероссийской научной конференции" Информационные технологии в …, 2008
42008
Модель віртуального когнітивного центру як інтелектуальної ІТ системи для систем моніторингу агропромислових комплексів
ОБ В’юненко
Вісник національного Хмельницького університету. Серія: Вимірювальна та …, 2015
22015
Основні принципи організації захисту технологічного обладнання від відмов у системі управління
ВА Толбатов, ВА Толбатов, ОА Добророднов, ОА Добророднов, ...
ХНУ, 2015
22015
Проблеми створення територіальних систем автоматизованого моніторингу сільського господарства
ОБ В’юненко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2014
22014
Економіко-математична модель календарного планування захисту рослин
ОБ В’юненко, ІА Мачуський, ТВ Токарева
Вид-во СумДУ, 1998
21998
Дослідження проблем підвищення ефективності та надійності процесів функціонування кільцепрокатних машин
ВА Толбатов, ОА Добророднов, АВ Толбатов, ГА Смоляров, ...
Хмельницький національний університет, 2016
12016
Використання персональних навчальних середовищ для організації дистанційної форми навчання
ОБ В‘юненко, АВ Толбатов
Cумський державний університет, 2016
12016
Инновационные подходы к развитию сельского хозяйства
АБ Въюненко, СН Виганяйло, ИН Винокуров, ИП Войку, МФ Григорьев, ...
Куприенко Сергей Васильевич, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20