Ігор Сергета / Ihor Serheta / Игорь Сергета / ІВ Сергета / ІV Serheta / IV Sergeta / ИВ Сергета
Ігор Сергета / Ihor Serheta / Игорь Сергета / ІВ Сергета / ІV Serheta / IV Sergeta / ИВ Сергета
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Актуальні проблеми психогігієни дітей і підлітків: шляхи та перспективи їх вирішення (огляд літератури і власних досліджень)
НС Полька, ІВ Сергета
Журнал НАМН України 18 (2), 223-236, 2012
105*2012
Психогигиена детей и подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями
АМ Сердюк, НС Полька, ИВ Сергета
Нова Книга, 2012
105*2012
Органiзацiя вiльного часу та здоров’я школярiв
ІВ Сергета, ВГ Бардов
Вiнниця: РВВ ВАТ “Вiноблдрукарня", 1997
90*1997
Офтальмо-гигиенические аспекты современного визуального окружения детей, подростков и молодежи
ИВ Сергета, ЛВ Подригало, НВ Малачкова
Винница: Діло 176, 2009
472009
Університетська гігієна у контексті імплементації “Закону про вищу освіту: фізіолого-гігієнічні основи та шляхи розвитку
ІВ Сергета, ОЮ Панчук, НВ Стоян, ІЛ Дреженкова, СЮ Макаров
Довкілля та здоров’я, 2016
36*2016
Донозологічні зрушення у стані психічного здоров’я: сучасні психогігієнічні підходи до тлумачення, діагностики та оцінки
ІВ Сергета
Науковий журнал МОЗ України, 36-49, 2013
35*2013
Охорона праці у медицині та фармації
ВМ Мороз, ІВ Сергета, НМ Фещук, МП Олійник
Нова книга, Вінниця, 2005
34*2005
Шляхи оптимізації професійної адаптації студентів до умов навчання у медичному вищому навчальному закладі та їх прогностична значущість
ІВ Сергета
Довкілля та здоров’я, 57-60, 2002
31*2002
Личностные особенности организма современных подростков и пути их коррекции
ИВ Сергета, АГ Сухарев
Гигиена и санитария, 29-31, 1996
31*1996
Наукові принципи психогігієнічної діагностики стану здоров’я дітей, підлітків та молоді
ДОБ Сергета І.В., Браткова О.Ю., Мостова О.П., Панчук О.Ю.
Довкілля та здоров’я, 21—25., 2012
30*2012
Загальна гігієна та екологія людини: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів/За ред. ВГ Бардова та ІВ Сергети
ВГ Бардов, ІВ Сергета
Вінниця: Нова книга, 210-213, 2002
28*2002
Дерматоглифические и психофизиологические особенности практически здоровых подростков Подольского региона Украины
ВМ Мороз, ИВ Гунас, ИВ Сергета
Бюллетень сибирской медицины 7 (1), 2008
27*2008
Проблеми впровадження добровільного медичного страхування та шляхи їх розв’язання
ГС Черешнюк, ІВ Сергета, ВЛ Пилипчик, ЛІ Краснова
Фінансові послуги, 22-26, 2006
26*2006
Гігієна та екологія. Підручник./За редакцією ВГ Бардова
ВГ Бардов
Вінниця: Нова Книга, 178-210, 2006
25*2006
Біомедична антропологія: проблеми, пошуки, перспективи (перше повідомлення)
ІВ Мороз, ВМ, Гунас, ІВ, Сергета
Biomedical and biosocial anthropology, 2, 2003
24*2003
Гігієна з основами екології
ІІ Нікберг, ІВ Сергета, ЛІ Цимбалюк
К.: Здоров’я, 340-381, 2001
24*2001
Медико-соціальні аспекти навчальної адаптації та стан здоров’я учнів шкільного віку
ІВ Сергета, ОП Мостова
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 20-22, 2013
23*2013
Особливості кореляційних зв’язків показників варіабельності серцевого ритму з антропометричними і соматотипологічними показниками у практично здорових міських підлітків Поділля …
ІВ Сергета
Вісник Вінницького національного медичного університету 12 (1), 34-38, 2008
23*2008
Особенности свободного времени и физическая работоспособность подростков
АГ Сухарев, ИВ Сергета
Гигиена и санитария, 29-31, 1999
231999
Моделювання нормативних показників реовазограми гомілки у підлітків різних соматотипів в залежності від особливостей будови тіла на підставі використання статистичних моделей
ОЛ Черепаха, ІВ Сергета, ВТ Жуковський
Вісник морфології 17 (2), 323-327, 2011
22*2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20