Taisiia Ivaniichuk Таісія Іванійчук Таисия Иванийчук
Taisiia Ivaniichuk Таісія Іванійчук Таисия Иванийчук
Наукова бібліотека Національного університету "Одеська юридична академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Проблеми співвідношення антропологічних та біоетичних засад у правовому регулюванні проведення доклінічних досліджень лікарських засобів
ТЮ Іванійчук
Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр., 124-134, 2014
32014
Вплив деяких метаболітних засобів на виразність та тривалість цитохімічних змін окремих структур зорового аналізатора
ОП Сотнікова, ТЮ Іванійчук
Одеський медичний журнал, 29-33, 2010
32010
Механізм правового регулювання обігу лікарських засобів, як складова його правового режиму
ТЮ Іванійчук
Форум права, 149–153, 2014
12014
Євген Олегович Харитонов
СВ Ківалов, ГО Ульянова, ТЮ Іванійчук, ТМ Стефанчишена, ЛА Таран
Одеса, 2018
2018
Олена Іванівна Харитонова
СВ Ківалов, ГО Ульянова, ТЮ Іванійчук, ЛА Таран, ТМ Стефанчишена, ...
Одеса, 2018
2018
Валентина Віталіївна Дудченко
СВ Ківалов, ГО Ульянова, ТЮ Іванійчук, ТМ Стефанчишена, ...
Одеса, 2018
2018
Організаційно-правові засади здійснення наукових досліджень: міжнародний та національний досвід
ТЮ Іванійчук, ТЮ Иванийчук
2017
Правове регулювання відкритого доступу до наукової інформації
ТЮ Іванійчук, ТЮ Иванийчук
2017
Деякі роздуми щодо необхідності розбудови дієвої системи політик у бібліотеках ВНЗ
ТЮ Іванійчук, ТЮ Иванийчук
2017
Проблеми модернізації політики у сфері інтелектуальної власності та політики формування цифрового контенту сучасної бібліотеки ВНЗ
ТЮ Іванійчук, ТЮ Иванийчук
2017
Запровадження платних послуг у бібліотеках вищих навчальних закладів України в умовах розширення автономії ВНЗ
ММ Солодухіна, МН Солодухина, ТЮ Іванійчук, ТЮ Иванийчук
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017
2017
Джерельна база історико-правових досліджень історії Української революції 1917–1921 років за фондами наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія»
ТЮ Іванійчук, ТЮ Иванийчук
2017
Інформаційна грамотність користувача бібліотечних послуг та компетентності бібліотечних працівників: взаємозв’язки та взаємовпливи
ТЮ Іванійчук, ТЮ Иванийчук
Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць, С. 227-240., 2016
2016
Бібліотечний інформаційно-аналітичний процес при здійсненні ліцензування у ВНЗ
ММ Солодухіна, ТЮ Іванійчук
Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в …, 2016
2016
Ківалов Сергій Васильович-вчений, державний діяч, політик, людина: біобібліографічний покажчик
МЕ Алєксєєв, НІ Зубченко, СІ Єленич, ТЮ Іванійчук, ...
Одеса: Юридична література, 2015
2015
Господарсько-правові аспекти функціонування бібліотеки як одного з основних структурних підрозділів ВНЗ
ТЮ Іванійчук
Економіко-правовий розвиток сучасної України : матеріали V Всеукраїн. наук …, 2015
2015
Сучасний вчений: самопрезентація і науковий пошук
ТЮ Іванійчук, НІ Зубченко, ОО Дремлюга
2015
Правове регулювання бібліотечної діяльності
ТЮ Іванійчук
Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та …, 2015
2015
Правомірність діяльності інтернет-аптек в Україні
ТЮ Іванійчук
Юридична наука і практика: виклики часу : матеріали V Міжнар. наук.-практ …, 2015
2015
Проблемы предоставления компенсаций как средство государственного регулирования деятельности в системе здравоохранения
ТЮ Иванийчук
Веснік Брэсцкага ў ніверсітэта. Серыя 2 . Гісторыя. Эканоміка. Права, 154-159, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20