Неоніла Іванівна Корильчук; Neonila Korylchuk
Неоніла Іванівна Корильчук; Neonila Korylchuk
Доцент кафедри ПМСД та ЗПСМ, Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Гематологічні аспекти остеопорозу
ІВ Жулкевич, НІ Корильчук
Лікарська справа, 12-17, 1999
51999
Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи
НІ Корильчук
Медична освіта, 109-111, 2006
42006
Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовчнокам'яною хворобою
ІО Боровик, НІ Корильчук, СС Рябоконь, НЄ Боцюк, РО В'юнова
Вісник наукових досліджень, 120-121, 2010
22010
Медична реабілітація після аборту в практиці сімейного лікаря
ОО Воронцов, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, СС Рябоконь
Вісник наукових досліджень, 41-43, 2007
22007
Ожиріння як передумова метаболічного синдрому (огляд літератури)
НІ Корильчук
Вісник наукових досліджень, 24-28, 2018
12018
Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики–сімейної медицини
ЛС Бабінець, ІО Боровик, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЄМ Стародуб, ...
Семейная медицина, 118-120, 2016
12016
Вивчення типологічних порушень харчової поведінки у пацієнтів х ознаками надмірної маси та ожиріння
НІ Корильчук
Вісник наукових досліджень, 42-44, 2009
12009
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ЦИКЛУ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ НА КАФЕДРІ ПОЛІКЛІНІЧНА СПРАВА ТА СІМЕЙНА МЕДИЦИНА
ВБ Гощинський, ЛС Бабінець, НІ Корильчук, НО Архіпова
АНАЛІЗ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ…, 2002
12002
Удосконалення психопрофілактичної роботи з вагітними жінками-вимога часу
ОО Воронцов, НО Архіпова, ВВ Павліковська, НІ Корильчук, ...
Вісник наукових досліджень, 99-101, 2002
12002
Актуальные акценты оптимизации производственной практики студентов V курса высших медицинских учреждений Украины
ЛС Бабінець, НЄ Боцюк, ІО Боровик, НІ Корильчук, ОО Воронцов, ...
Семейная медицина, 51-53, 2019
2019
Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини
ЛС Бабінець, БО Мігенько, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЛМ Мігенько, ...
Семейная медицина, 40-44, 2018
2018
виКориСтання СимуляЦіЙниХ методиК у виріШенні багаторівневиХ СитуаЦіЙниХ задаЧ при проведенні іі етапу вСеуКраЇнСьКоЇ СтудентСьКоЇ олімпіади з ендоКринологіЇ Пасєчко НВ…
ІП Савченко, ІВ Смачило, ТІ Крицький, НІ Корильчук, ЛП Мазур, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 491, 2018
2018
Клініко-патогенетичні особливості метаболічного синдрому в загальній лікарській практиці
НІ Корильчук, БТ Корильчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 8-15, 2018
2018
Псевдоабдоминальный синдром в практике врача общей практики–семейной медицины
ЛС Бабінець, БО Мігенько, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЛМ Мігенько, ...
Семейная медицина, 40-44, 2018
2018
ЛІКУВАННЯ ОЖИРІННЯ У ЖІНОК
НІ Корильчук
Сучасні наукові інновації (частина І): матеріали Міжнародної науково…, 2017
2017
Реабілітація хворих із метаболічним синдромом
НІ Корильчук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 105-105, 2017
2017
Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання
ЛС Бабінець, НЄ Боцюк, НІ Корильчук, ІО Боровик, ЄМ Стародуб, ...
Медична освіта, 5-8, 2017
2017
Характер змін лептину при ожирінні у чоловіків
НІ Корильчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 118-118, 2016
2016
До питання лікування абдомінального ожиріння
НІ Корильчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 164-164, 2016
2016
Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку
ЛС Бабінець, ОО Ткач, ЛМ Матюк, ВЮ Чарторинський, ІО Боровик, ...
Семейная медицина, 28-30, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20