Неоніла Іванівна Корильчук; Neonila Korylchuk
Неоніла Іванівна Корильчук; Neonila Korylchuk
Доцент кафедри ПМСД та ЗПСМ, Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Гематологічні аспекти остеопорозу
ІВ Жулкевич, НІ Корильчук
Лікарська справа, 12-17, 1999
61999
Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи
НІ Корильчук
Медична освіта, 109-111, 2006
32006
Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовчнокам'яною хворобою
ІО Боровик, НІ Корильчук, СС Рябоконь, НЄ Боцюк, РО В'юнова
Вісник наукових досліджень, 120-121, 2010
22010
Медична реабілітація після аборту в практиці сімейного лікаря
ОО Воронцов, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, СС Рябоконь
Вісник наукових досліджень, 41-43, 2007
22007
та ін. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ревматичні захворювання суглобів
ОМ Масик, СІ Білозецька-Сміян, НІ Корильчук
Лікарська справа, 70-72, 1999
21999
Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики–сімейної медицини
ЛС Бабінець, ІО Боровик, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЄМ Стародуб, ...
Семейная медицина, 118-120, 2016
12016
Вивчення типологічних порушень харчової поведінки у пацієнтів х ознаками надмірної маси та ожиріння
НІ Корильчук
Вісник наукових досліджень, 42-44, 2009
12009
Деякі аспекти проведення практичних занять з циклу невідкладної допомоги на кафедрі “Поліклінічна справа та сімейна медицина”
ВБ Гощинський, ЛС Бабінець, НІ Корильчук, НО Архіпова
Медична освіта, 22-24, 2002
12002
Удосконалення психопрофілактичної роботи з вагітними жінками-вимога часу
ОО Воронцов, НО Архіпова, ВВ Павліковська, НІ Корильчук, ...
Вісник наукових досліджень, 99-101, 2002
12002
Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини
ЛС Бабінець, БО Мігенько, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЛМ Мігенько, ...
Семейная медицина, 40-44, 2018
2018
виКориСтання СимуляЦіЙниХ методиК у виріШенні багаторівневиХ СитуаЦіЙниХ задаЧ при проведенні іі етапу вСеуКраЇнСьКоЇ СтудентСьКоЇ олімпіади з ендоКринологіЇ Пасєчко НВ…
ІП Савченко, ІВ Смачило, ТІ Крицький, НІ Корильчук, ЛП Мазур, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 491, 2018
2018
Клініко-патогенетичні особливості метаболічного синдрому в загальній лікарській практиці
НІ Корильчук, БТ Корильчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 8-15, 2018
2018
Псевдоабдоминальный синдром в практике врача общей практики–семейной медицины
ЛС Бабінець, БО Мігенько, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЛМ Мігенько, ...
Семейная медицина, 40-44, 2018
2018
Реабілітація хворих із метаболічним синдромом
НІ Корильчук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 105-105, 2017
2017
Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання
ЛС Бабінець, НЄ Боцюк, НІ Корильчук, ІО Боровик, ЄМ Стародуб, ...
Медична освіта, 5-8, 2017
2017
До питання лікування абдомінального ожиріння
НІ Корильчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 164-164, 2016
2016
Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку
ЛС Бабінець, ОО Ткач, ЛМ Матюк, ВЮ Чарторинський, ІО Боровик, ...
Семейная медицина, 28-30, 2015
2015
Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення
ЛС Бабінець, ОО Ткач, ЛМ Матюк, ІО Боровик, ЄМ Стародуб, ...
Семейная медицина, 29-31, 2014
2014
Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки
ЛС Бабінець, ВВ Кміта, ГП Ялинська, ОО Ониськів, НІ Корильчук, ...
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 44-48, 2010
2010
Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінорезистентності у молодих жінок з ожирінням
НІ Корильчук, ТБ Корильчук, ІО Боровик, НЄ Боцюк, СС Рибоконь, ...
Вісник наукових досліджень, 66-66, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20