Неоніла Іванівна Корильчук; Neonila Korylchuk
Неоніла Іванівна Корильчук; Neonila Korylchuk
Доцент кафедри ПМСД та ЗПСМ, Тернопільський державний медичний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гематологічні аспекти остеопорозу
ІВ Жулкевич, НІ Корильчук
Лікарська справа, 12-17, 1999
51999
Інтенсифікація навчального процесу та організація самостійної роботи
НІ Корильчук
Медична освіта, 109-111, 2006
42006
Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у поєднанні з жовчнокам'яною хворобою
ІО Боровик, НІ Корильчук, СС Рябоконь, НЄ Боцюк, РО В'юнова
Вісник наукових досліджень, 120-121, 2010
22010
Вивчення типологічних порушень харчової поведінки у пацієнтів х ознаками надмірної маси та ожиріння
НІ Корильчук
Вісник наукових досліджень, 42-44, 2009
22009
Медична реабілітація після аборту в практиці сімейного лікаря
ОО Воронцов, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, СС Рябоконь
Вісник наукових досліджень, 41-43, 2007
22007
Ожиріння як передумова метаболічного синдрому (огляд літератури)
НІ Корильчук
Вісник наукових досліджень, 24-28, 2018
12018
Деякі аспекти проведення практичних занять з циклу невідкладної допомоги на кафедрі “Поліклінічна справа та сімейна медицина”
ВБ Гощинський, ЛС Бабінець, НІ Корильчук, НО Архіпова
Медична освіта, 22-24, 2002
12002
Удосконалення психопрофілактичної роботи з вагітними жінками-вимога часу
ОО Воронцов, НО Архіпова, ВВ Павліковська, НІ Корильчук, ...
Вісник наукових досліджень, 99-101, 2002
12002
Актуальные акценты оптимизации производственной практики студентов V курса высших медицинских учреждений Украины
ЛС Бабінець, НЄ Боцюк, ІО Боровик, НІ Корильчук, ОО Воронцов, ...
Семейная медицина, 51-53, 2019
2019
Псевдоабдомінальний синдром у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини
ЛС Бабінець, БО Мігенько, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЛМ Мігенько, ...
Семейная медицина, 40-44, 2018
2018
виКориСтання СимуляЦіЙниХ методиК у виріШенні багаторівневиХ СитуаЦіЙниХ задаЧ при проведенні іі етапу вСеуКраЇнСьКоЇ СтудентСьКоЇ олімпіади з «ендоКринологіЇ» Пасєчко НВ …
ІП Савченко, ІВ Смачило, ТІ Крицький, НІ Корильчук, ЛП Мазур, ...
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай., 491, 2018
2018
Клініко-патогенетичні особливості метаболічного синдрому в загальній лікарській практиці
НІ Корильчук, БТ Корильчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 8-15, 2018
2018
Псевдоабдоминальный синдром в практике врача общей практики–семейной медицины
ЛС Бабінець, БО Мігенько, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЛМ Мігенько, ...
Семейная медицина, 40-44, 2018
2018
ЛІКУВАННЯ ОЖИРІННЯ У ЖІНОК
НІ Корильчук
Сучасні наукові інновації (частина І): матеріали Міжнародної науково …, 2017
2017
Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання
ЛС Бабінець, НЄ Боцюк, НІ Корильчук, ІО Боровик, ЄМ Стародуб, ...
Медична освіта, 5-8, 2017
2017
Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у зв’язку з пріоритетністю загальної практики–сімейної медицини
ЛС Бабінець, ІО Боровик, НІ Корильчук, НЄ Боцюк, ЄМ Стародуб, ...
Семейная медицина, 118-120, 2016
2016
Характер змін лептину при ожирінні у чоловіків
НІ Корильчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 118-118, 2016
2016
До питання лікування абдомінального ожиріння
НІ Корильчук
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 164-164, 2016
2016
Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку
ЛС Бабінець, ОО Ткач, ЛМ Матюк, ВЮ Чарторинський, ІО Боровик, ...
Семейная медицина, 28-30, 2015
2015
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕМПАТІЇ В МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
НІ Корильчук, ЛС Бабінець, НЄ Боцюк, ВМ Творко
ОСВІТА ТА МЕДИЦИНА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ КОНТЕКСТ, 55, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20