В. О. Стойка, Стойка В. О., В. А. Стойка
В. О. Стойка, Стойка В. О., В. А. Стойка
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра економіки та соціально
Verified email at udpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні
ВФ Савченко, ВО Стойка
Економіка та управління національним господарством: Науковий вісник ЧДІЕУ, 8, 2010
242010
Сучасні аспекти управління інвестиціями
ВО Стойка
Формування ринкових відносин в Україні, 175-178, 2004
12*2004
Соціальна відповідальність бізнесу–важлива складова агропродовольчого ринку
ВО Стойка
Економіка харчової промисловості, 2014
82014
Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі
ВО Стойка
72011
Державно-приватне партнерство—рушійна сила інноваційного розвитку країни
ВО Стойка
Агросвіт, 36-40, 2015
52015
Роль туристичної галузі в забезпеченні розширеного економічного відтворення економіки України
ВО Стойка
Бізнес Інформ, 195-199, 2014
52014
Зарубіжний досвід інвестиційної політики в туристичній галузі та можливості його застосування
ВО Стойка
Економічний простір, 94-106, 2011
52011
Аналіз сучасних світових тенденцій у енергетичній сфері
ПЮ Курмаєв, ВО Стойка
Економіка. Фінанси. Право, 23-26, 2016
42016
Інновації як чинник забезпечення ефективного суспільного виробництва
ВО Стойка
Інвестиції: практика та досвід, 28-31, 2015
42015
Вплив адміністративно-територіальної реформи на соціально-економічний розвиток України
ВФ Савченко, ВО Стойка, СО Стойка
Економічні горизонти, 28-34, 2018
22018
Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі як пріоритетного напряму інвестування соціальної сфери
ВО Стойка
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління, 9, 2011
22011
Особливості формування інвестиційного клі мату в туристичній галузі
ВО Стойка
Економіка України: стра тегічне планування.—Київ: НДЕІ, 376-381, 2008
22008
Теоретичні і практичні складові економічної безпеки в Україні
ВФ Савченко, ВО Стойка, СО Стойка
Науковий вісник Полісся 1 (2 (14)), 16-21, 2018
12018
Сучасні аспекти оптимізації енергоефективності економіки України
ВО Стойка, СО Стойка, ТВ Баланова
РВВ Луцького НТУ, 2017
12017
Підвищення енергоефективності—основа інноваційного розвитку економіки України
ВО Стойка, ПЮ Курмаєв, СО Стойка
Агросвіт, 3-7, 2016
12016
Роль туристической отрасли в обеспечении расширенного экономического воспроизводства экономики Украины
ВО Стойка
Бизнес информ, 195-199, 2014
12014
СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
В Рибчак, В Стойка, С Стойка
Nauki Ekonomiczne, 2019
2019
Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки
ВО Стойка, АЛ Бержанір, СО Стойка, СВ Дяченко, ЄВ Підлісний, ...
ВПЦ" Візаві", 2018
2018
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІІ Булах, ОВ Шиманська, ІВ Гура, ОП Кірдан, ОО Матійко, ВВ Мельник, ...
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018
2018
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
ВФ Савченко, ВО Стойка, СО Стойка
Науковий вісник Полісся, 16-21, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20