Смоквина Анна Анатольевна
Смоквина Анна Анатольевна
Одесский национальный политехнический университет, кафедра учёта ,
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Фінансова безпека як стратегічна складова економічної безпеки України
ГА Смоквіна, АА Смоквина
Економіка: реалії часу, 30-36, 2014
202014
Інноваційно-інвестиційний та регуляторний механізми ринкової трансформації
ЯВЛ Смоквіна Г.А.
Моногр. Одеса: ОРІДУ НАДУ,, 128 с., 2005
14*2005
Політика інноваційноінвестиційного розвитку регіону в умовах ринкових трансформацій: структурний підхід:[монографія]
СВ Філиппова, ГА Смоквіна
Одеса: ОНПУ, 2008
122008
Контролінг як складова частина управління підприємством
ГА Смоквіна
Вісник соціально-економічних досліджень, 329-335, 2011
92011
Інноваційна трансформація промислового сектору економіки України та механізми її регулювання
СВ Філиппова, ЛО Волощук, ГА Смоквіна, СО Черкасова
Одеса: Вид-во «ВМВ», 2009
72009
Досвід європейських країн у розвитку соціального партнерства України
І.А. Шерепера, Г.А. Смоквіна
Економіка: реалії часу. Науковий журнал., С. 189-194., 2013
62013
Формування політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіону в умовах його ринкової трансформації (на прикладі Одеського регіону)
ГА Смоквіна
Смоквіна Г.А., 2009
5*2009
Формування ефективного інноваційно-інвестиційного механізму
ГА Смоквіна
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ, 282-287, 2006
42006
Підходи та інструменти оцінювання інтелектуального капіталу як чинника забезпечення економічної безпеки підприємства
ГА Смоквіна, АА Смоквина
ЕКОНОМІКА: реалії часу, 114-126, 2016
32016
Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практичне використання
ГА Смоквіна
Бізнес Інформ., C. 231–239., 2015
32015
Методичні аспекти формування облікової політики підприємства: національний та міжнародний досвід
КС Смоквина А.А.
Економіка. Фінанси. Право., С. 8-14., 2016
22016
Анализ показателей и методы оценки экономической безопасности строительного предприятия
АА Смоквина, ШМ Лубеле
V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми ринку та …, 2014
22014
Использование статистических методов оценки показателей эффективности инвестиций инновационно-активных предприятий
АА Смоквина
Экономика: реалии времени, 2013
22013
Формирование эффективного инновационно-инвестиционного механизма/Г. А. Смоквина
ГА Смоквина
Актуальные проблемы государственного управления: зб. науч. р. ОРИДУ.-2006 …, 2006
2*2006
Використання економіко-статистичних методів в аналізі товарних запасів торгівельного підприємства
ГА Смоквіна
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 100-109., 2016
12016
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ НОРМАТИВНЕ ЗНАЧЕННЯ
ГА Смоквіна, СЮ Кавєріна
VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ринку та розвитку …, 2016
2016
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ІНТЕЛЕКУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ГА Смоквіна, ВА Шудра
VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ринку та розвитку …, 2016
2016
Складові системи економічної безпеки кредитної установи
ГА Смоквіна, ТВ Хорольська
VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ринку та розвитку …, 2016
2016
Подходы и инструменты оценивания интеллектуального капитала как фактора обеспечения экономической безопасности предприятия
АА Смоквина
Экономика: реалии времени, 2016
2016
АНАЛИЗ ПЕРЕДОВЫХ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АА Смоквина, МА Велиева
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20