Владимир Эдуардович Абракитов
Владимир Эдуардович Абракитов
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Картографування шумового режиму центральної частини міста Києва
ВЕ Абракітов
ХНАМГ, 2012
232012
Картографування шумового режиму центральної частини міста Харкова
ВЕ Абракітов
232010
Картографування шумового режиму центральної частини міста Києва: монографія.
ВЕ Абракітов
Харківська національна академія міського господарства, 2010
232010
На шляху до наукових відкриттів
ВЕ Абракітов
ПП Стеценко ІІ, 2007
172007
Аналогове та квазіаналогове моделювання процесів розповсюдження звуку в просторі для прогнозування шумового режиму на об'єкті, що захищається
ВЕ Абракітов
Парус, 2007
162007
Натурные исследования шума г. Харькова
ВЭ Абракитов
Парус, 2008
152008
Аналоговое и квазианалоговое моделирование процессов распространения звука в пространстве для прогнозирования шумового режима на защищаемом объекте
ВЭ Абракитов
Харьковский государственный педагогический институт, 1997
151997
Багаторазові відбиття звуку в акустичних розрахунках. Монографія.
ВЕ Абракітов
ХНАМГ, 2007
142007
Аналоговое моделирование процессов распространения звука на территории города
ВЭ Абракитов, СВ Нестеренко
Автоматизированные системы управления и приборы автоматики: Всеукраинский …, 2002
142002
Спектры шума в жилой застройке г. Харькова (по данным собственных натурных измерений, осуществленных авторами)
ВЭ Абракитов, ОЮ Никитченко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
122015
Моделювання в акустиці: монографія
ВЕ Абракітов
Х.: ХНАМГ, 2011
122011
Аналоговое моделирование при решении задач борьбы с шумом
ВЭ Абракитов
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, 1995
111995
Система констант подобия при моделировании физических явлений материального мира
ВЭ Абракитов
Коммунальное хозяйство городов, 38-41, 2002
102002
Методологическая основа составления карты шума г. Харькова
ВЭ Абракитов
Науковий вісник будівництва. Вип, 279-284, 2009
92009
Шум реконструкции зданий и сооружений, проблемы его снижения на прилегающих территориях
ВВ Сафонов, ЮВ Богданов, ВЭ Абракитов, ВВ Мелашич, ЛМ Диденко, ...
Материалы научно-технического семинара «Актуальные проблемы акустической …, 2006
92006
Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій/(За ред. ВВ Сафонова). Із грифом МОН
ВЕ Абракітов
Основа,, 2004
92004
Аналогія хвильових характеристик звукового та оптичного випромінювання
ВЕ Абракітов, ВВ Сафонов
Інтенсифікація будівництва: Зб. наук. праць.–К.: IСДО, 15-20, 1994
91994
Совершенствование методов физического моделирования звука в целях повышения надежности систем городского хозяйства
ВЭ Абракитов, БМ Коржик
Повышение эффективности и надежности систем городского хозяйства: сб …, 1993
91993
НАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ УЛИЧНОГО ШУМА С УЧЕТОМ ФОНОВОГО ВКЛАДА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В СУММАРНЫЙ ЗВУКОВОЙ СПЕКТР
ВЭ Абракитов
Коммунальное хозяйство городов, 364-370, 2009
82009
Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” дипломних проектів (для студентів 5 курсу спеціальності 7.092108–“Теплогазопостачання і вентиляція”)(№ 1777).
ЮІ Жигло, ВЕ Абракітов
82008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20