В.І Воробйов
В.І Воробйов
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення протикорозійної ефективності рослинних екстрактів
ОЕ Чигиринець, ВІ Воробйова
НТУУ «КПІ», 2010
162010
Удосконалення методичного забезпечення антикризового управління на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі/ВІ Воробйов, АМ Штангрет, ОМ Петрашова. Й К.: УкрНДІСВД, 2010 …
ВІ Воробйов
сон1іп. Кши. аоу. иа/сонпо1/11К/риЬ1іѕ11/апіс1е, 2010
92010
Антикризове управління та фінансова санація підприємств: навч. посіб.
ВІ Воробйов
Київ: ПрАТ «УкрНДІСВД».—2011.—396 с, 2011
82011
Побудова моделі ключових загроз економічної безпеки вітчизняних поліграфічних підприємств
ВІ Воробйов, ІВ Піх, ОВ Мельников, АМ Штангрет
Поліграфія і видавнича справа, 18-30, 2010
72010
Проблеми щодо оцінювання ефективності службово-бойової діяльності частин і підрозділів внутрішніх військ та принципи їх вирішення
ВП Городнов, ВІ Воробйов, ОІ Цис
Честь і закон.–Х.: Акад. ВВ МВС України, 13-23, 2007
52007
Соціально-психологічні особливості проходження служби військовослужбовцями за контрактом внутрішніх військ МВС України
ВІ Воробйов
Честь і закон, 39-44, 2006
52006
Особливості характеристик внутрішньої балістики порохових зарядів боєприпасів, які знаходяться за межами гарантійних строків зберігання
ОБ Аніпко, ІЮ Бірюков, ДС Баулін, ВІ Воробйов
Навчально-методичний посібник. Рекомендовано Науковою радою внутрішніх …, 1948
51948
Дослідження протикорозійних властивостей лет-ких інгібіторів атмосферної корозії на основі про-дуктів рослинної сировини
ВІ Воробйова, ОЕ Чигиринець, ЕО Чигиринець
Наукові вісті Національного технічного університету України Київський …, 2013
42013
Методичні основи побудови комплексної системи економічної безпеки підприємства
ВІ Воробйов
Наукові записки [Української академії друкарства], 38-43, 2011
42011
Криза підприємства: позитивні та негативні аспекти
АМ Штангрет, ВІ Воробйов
Наукові записки [Української академії друкарства], 157-164, 2009
42009
Форми і способи службово-бойових дій внутрішніх військ МВС України, їх класифікація
ВП Городнов, ВІ Воробйов
Честь і закон, 9-10, 2004
42004
Ефективність упровадження програми профілактики і корекції порушень системи опорно-рухового апарату учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
СВ Гозак, В Воробйов
Спортивна медицина, 125-128, 2014
32014
Дослідження фізико-хімічних показників якості піномийних косметичних засобів
Т Пилипенко, О Чигиринець, В Воробйова, В Єфімова
Технічні науки та технології, 222-228, 2016
22016
Synthesis of gold nanoparticles from aqueous solutions of chloroauric acid with plasma-chemical method
МІ Воробйова, ОА Півоваров, ВІ Воробйова, ЛА Фролова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (5 (70)), 39-44, 2014
22014
Пути повышения эффективности летучих ингибиторов растительного происхождения
ЕЭ Чигиринец, ВИ Воробьева, ГЮ Гальченко, СЮ Липатов
Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету, 51, 2011
22011
Інформаційне забезпечення як основа прийняття ефективних антикризових рішень органами державної влади (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі)
ВІ Воробйов, АМ Штангрет, ОВ Мельников
Ефективна економіка, 2010
22010
Моделювання структури витрати часу при оцінці необхідної чисельності лінійних частин внутрішніх військ МВС для виконання планових завдань СБД
ВП Городнов, ВІ Воробйов, ЮВ Аллеров, ОМ Тогочинський, ОІ Цис
ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА МВС УКРАЇНИ, 5, 2006
22006
Забезпечення безпеки дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні: роль та місце службово-бойової …
SG Sannikov, VІ Vorobyov
Честь і закон 1 (64), 53-57, 2018
12018
Удосконалення механізмів врегулювання сучасних збройних конфліктів всередині держави: актуальні питання забезпечення державної безпеки України в умовах збройного протистояння
СВ Бєлай, ВІ Воробйов
Честь і закон, 4-11, 2017
12017
Визначення протикорозійної тривкості парофазного інгібітору в умовах періодичної конденсації вологи
ВІ Воробйова, ОЕ Чигиринець, СЮ Ліпатов, ЕО Чигиринець
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20