Подписаться
Харитонова Олена
Харитонова Олена
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цивільне право України
ЄО Харитонов, НО Саніахметова
К.: Істина, 238, 2003
4702003
Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа
ОІ Харитонова
Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004
2242004
Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): монографія
ОІ Харитонова
Одеса: Юридична література 328, 2004
1812004
Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції
ОІ Харитонова, ЄО Харитонов
Х.: Одіссей 592, 2002
1632002
Гражданское право Украины: учебник
ЕО Харитонов, НА Саниахметова
Х.: ООО «Одиссей 960, 2004
1562004
Цивільні правовідносини: навч. посіб.
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова
К.: Істина, 38, 2008
972008
Цивільні правовідносини: монографія
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова
Одеса: Фенікс, 213, 2011
902011
Історія приватного права Європи: Східна традиція
ЄО Харитонов
Одеса: Юридична література 239, 2000
852000
Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія
ОІ Харитонова
Одеса: Фенікс 52, 2011
582011
Поняття і ознаки публічних правовідносин
О Харитонова
видавництво" Право", 2002
472002
Історія приватного (цивільного) права Європи
ЄО Харитонов
ЧІ Витоки.–Одеса: Бахва, 1999
421999
Добровільне представництво у цивільному праві України: навч. посіб
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова, АІ Дрішлюк
К.: Істина 176, 2007
332007
До питання про значення дихотомії «приватне право - публічне право»
ЄОХ О.І. Харитонова
Вісник АПН Укр., С. 83-88, 2000
32*2000
Имидж организации-миссия выполнима
ЕВ Харитонова
Сообщение.–2001.-№, 2007
252007
Основи римського приватного права: посібн
ЄО Харитонов
О.: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2016
212016
Приватне право як концепт: пошук парадигми: монографія
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова
Одеса: Фенікс, 2014
172014
«Прогалини» у цивільному законодавстві
Є Харитонов
Юридичний вісник, 72-80, 2013
172013
Старцев OB Цивільне право України: Підручник
ЄО Харитонов
Київ: Істина, 2007
172007
Категорія інтересу в цивільному праві України
ЄО Харитонов
Актуальні проблеми держави і права, 216-221, 2005
172005
Рецепції приватного права: парадигма прогресу
ЄО Харитонов, ОІ Харитонова
Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 1999
171999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20