Роман Шульган
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять з дисципліни “Технології розробки мережевих додатків”
ОО Степаненко, АА Степаненко
Запорізький національний технічний університет, 2017
22017
Evaluation of GPS observations accuracy within limited visibility basing on empiric data
O Yanchuk, S Roman, T Dets, S Struk
Geodesy and Cartography 43 (3), 105-110, 2017
12017
GRID-model of natural agricultural zoning
R Shulgan, O Kibukevich, O Yanchuk, K Nikolaichuk
Geodesy and Cartography 43 (1), 22-27, 2017
12017
Експертна грошова оцінка земельних ділянок з використанням математичної моделі (на прикладі міста Рівне)
РБ Шульган, ОЄ Янчук, ТМ Сварицевич
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
12013
АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦІ ЕКОНОМІКО-ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ
Б Бачишин, Ю Панчук, Р Шульган
12012
Врахування впливу забруднення атмосфери і ґрунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь
БД Бачишин, РБ Шульган
Вісник геодезії та картографії, 31-37, 2009
12009
Prognostic evaluation of the impact of restricted horizon visibility on the accuracy of position (coordinates) obtained with GNSS based on empirical data
O Yanchuk, R Shulgan
Geodesy and Cartography 46 (2), 67-74, 2020
2020
Automation of building a cartogram for ecological and economic feasibility of the lands with the agricultural determination
R Shulgan, O Yanchuk, O Kibukevich
Geodesy and Cartography 46 (1), 17-25, 2020
2020
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «ГІС в кадастрових системах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо …
РБ Шульган, ОА Лагоднюк
2020
Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (укр.) Regulatory support of geodesy and land management (en.)
РМ Янчук, РБ Шульган
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за …
ВМ Корбутяк, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна, ОМ Придатко, ...
2018
Землевпорядне проектування (укр.) Land design (en.)
РБ Шульган
2018
Методичні вказівки до практичної роботи «Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків, заподіяних власникам землі і землекористувачам …
ЛВ Корнілов, ОМ Кібукевич, РБ Шульган
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування (інтегр.)» для студентів, які навчаються за скороченим терміном навчання, за спеціальністю «Геодезія та …
РБ Шульган, ОМ Кібукевич
2018
ГІС в задачах моніторингу (укр.) Gis in monitoring tasks (en.)
РБ Шульган
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Програмування» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціалізація «Геодезія, Землеустрій …
РБ Шульган
2017
Робоча програма навчальної дисципліни «ГІС в задачах моніторингу» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Геоінформаційні системи і …
РБ Шульган
2017
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НАРОД-НОГО ХОЗЯЙСТВА
АЕ Янчук, СН Трохимец, РБ Шульган, БА Бойчук
Молодий вчений, 174-179, 2016
2016
Застосування методу впорядкування об’єктів згідно з набором ознак при проведенні економіко-планувального зонування території населеного пункту
Р Шульган, О Янчук, Ю Романовська
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 41-46, 2016
2016
Застосування програмного забезпечення при визначенні нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
КМ Ніколайчук, РБ Шульган
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20