Роман Шульган
НазваПосиланняРік
Врахування впливу забруднення атмосфери і ґрунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь
БД Бачишин, РБ Шульган
Вісник геодезії та картографії, 31-37, 2009
22009
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Промислова екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо …
ВЛ Филипчук, ОВ Богданенко
12019
АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦІ ЕКОНОМІКО-ПЛАНУВАЛЬНОГО ЗОНУВАННЯ
Б Бачишин, Ю Панчук, Р Шульган
12012
Особливості експертного грошового оцінювання прибережних земель
Р Шульган
Видавництво Львівської політехніки, 2011
12011
Уточнення меж природно-сільськогосподарських районів на основі теорії нечітких множин
БД Бачишин, ЛВ Корнілов, РБ Шульган, ОМ Кібукевич
Вісник геодезії та картографії, 32-36, 2011
12011
Окремі аспекти вдосконалення природно-сільськогосподарського районування
Л Корнілов, О Кібукевич, Р Шульган
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.–Львів, 19, 2010
12010
Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель
РБ Шульган
Вісник геодезії та картографії, 40-44, 2010
12010
Вдосконалення методики експертної оцінки земель сільськогосподарського призначення
РБ Шульган
Вісник НУВГП.–Рівне, 292-299, 2009
12009
Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (укр.) Regulatory support of geodesy and land management (en.)
РМ Янчук, РБ Шульган
2019
Землевпорядне проектування (укр.) Land design (en.)
РБ Шульган
2018
Методичні вказівки до практичної роботи «Визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та збитків, заподіяних власникам землі і землекористувачам …
ЛВ Корнілов, ОМ Кібукевич, РБ Шульган
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування (інтегр.)» для студентів, які навчаються за скороченим терміном навчання, за спеціальністю «Геодезія та …
РБ Шульган, ОМ Кібукевич
2018
ГІС в задачах моніторингу (укр.) Gis in monitoring tasks (en.)
РБ Шульган
2018
GRID-model of natural agricultural zoning
R Shulgan, O Kibukevich, O Yanchuk, K Nikolaichuk
Geodesy and Cartography 43 (1), 22-27, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни «Програмування» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціалізація «Геодезія, Землеустрій …
РБ Шульган
2017
Робоча програма навчальної дисципліни «ГІС в задачах моніторингу» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Геоінформаційні системи і …
РБ Шульган
2017
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НАРОД-НОГО ХОЗЯЙСТВА
АЕ Янчук, СН Трохимец, РБ Шульган, БА Бойчук
Молодий вчений, 174-179, 2016
2016
Застосування методу впорядкування об’єктів згідно з набором ознак при проведенні економіко-планувального зонування території населеного пункту
Р Шульган, О Янчук, Ю Романовська
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 41-46, 2016
2016
Застосування програмного забезпечення при визначенні нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення
КМ Ніколайчук, РБ Шульган
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
2016
Аналіз можливості застосування даних глобальних цифрових моделей рельєфу при вирішенні задач народного господарства
ОЄ Янчук, СМ Трохимець, РБ Шульган, БО Бойчук
Молодий вчений, 174-179, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20