Андрій Бойко | Andrij Bojko
Андрій Бойко | Andrij Bojko
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Verified email at lvet.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Повышение технического уровня пассажирских лифтов Украины, эволюция или революция?/Андрющенко ОА
ОА Андрющенко, АО Бойко
Экономист, 75-79, 2011
102011
Вимоги до приводного двигуна безредукторної лебідки пасажирського ліфта
ОА Андрющенко, ВВ Булгар, АО Бойко, ДА Івлєв
Електротехнічні та комп’ютерні системи, 163-166, 2011
62011
М’ясне скотарство–перспективна галузь Львівського малого Полісся
С Спека, І Микитин, А Бойко
Тваринництво України, 3-5, 2005
62005
Створення крупного типу худоби у поліській м’ясній породі
С Спека, А Бойко
Тваринництво України, 12-14, 2005
62005
Моделирование системы ТПН-АД
АО Бойко, АА Бересан
Математическое моделирование, 39-42, 2010
52010
Фізіолого-біохімічні показники крові молодняка різних типів поліської м’ясної породи
АО Бойко
Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім …, 2006
42006
Ethological observations of reproductive qualities of Aberdeen-Angus and Grey Ukrainian breed in the conditions of forest-steppe and steppe zones of Ukraine
VD Humennyi, SH Shalovylo, BV Gutyj, AO Boiko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
32019
Extraterritorial-constitutional features of Вlack-and-Spotted Dairy cows of different affinity and production types
OM Golub, SG Shalovylo, AO Bojko, RS Oseredchuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
32018
Особливості математичного моделювання двошвидкісного асинхронного електропривода пасажирського ліфта
ОА Андрющенко, АО Бойко, НВ Акчебаш
Праці Одеського політехнічного університету, 164-168, 2013
32013
Етологічні спостереження за відтворними якостями корів абердин-ангуської та сірої української порід в умовах лісостепової та степової зон України
ВД Гуменний, СГ Шаловило, БВ Гутий, АО Бойко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
22019
Adaptation ability and natural animals resistance of polissia meat breed
AO Boiko
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
22017
Направления совершенствования взаимодействия следователей с подразделениями уголовного розыска на досудебном производстве
АО Бойко
Legea şi Viaţa 295 (7/2), 19-22, 2016
22016
ОЦіНКА РіЗНИХ ЕКСТЕР''єРНО-КОНСТИТУЦіОНАЛЬНИХ ТИПіВ В СЕЛЕКЦії ПОЛіСЬКОї М''ЯСНОї ПОРОДИ
АО Бойко, СГ Шаловило
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
22016
Особливості побудови випробувальної станції синхронних генераторів, що працюють зі змінною частотою обертання
ОО Бересан, АО Бойко, СМ Радімов
Электротехнические и компьютерные системы, 42-46, 2012
22012
Стан галузі м’ясного скотарства та обгрунтування доцільності створення крупного типу в поліській м’ясній породі
СС Спека, СГ Шаловило, АО Бойко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
22011
Лінійна оцінка бугайців різних генотипів поліської м''ясної породи
СГ Шаловило, АО Бойко, ІМ Старчак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
22008
Технологічні аспекти утримання та розведення поліської м’ясної породи в племзаводі «Клен»
АО Бойко
Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені …, 2006
22006
Адаптаційна здатність та природна резистентність тварин поліської м’ясної породи
АО Бойко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
12017
Половина матрицы для подделки 20 копеек Российской империи
А Бойко
Al XVIII-lea simpozion de numismatică, 37-39, 2019
2019
Монеты средневековой Молдавии на мировых аукционах
А Бойко
Al XVIII-lea simpozion de numismatică, 17-22, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20