Подписаться
Орлик Світлана Владиславівна. Svitlana Orlyk . С.В.Орлик . Orlyk, S.   orcid.0000-0002-6280-9273
Орлик Світлана Владиславівна. Svitlana Orlyk . С.В.Орлик . Orlyk, S. orcid.0000-0002-6280-9273
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU); професор кафедри
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методологічні та джерелознавчі проблеми економічної історії України
ВМ Орлик, СВ Орлик
Універсум історії та археології 2 (27), 5-27, 2019
43*2019
Фальшивомонетництво в Україні в роки Першої світової війни
С Орлик, А Бойко-Гагарін
Український нумізматичний щорічник, 143-146, 2017
34*2017
Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни (1914-1917 рр.): монографія
С Орлик
Біла Церква : Пшонківський О.В., 2018
29*2018
Українське повітове місто і Велика війна: продовольчі проблеми та ріст цін
СВ Орлик
Проблеми історії України XIX - початку XX ст., 114-133, 2014
17*2014
Розмінні марки та казначейські знаки у грошовому обігу в Україні в період Першої світової війни
С Орлик
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 141-148, 2015
16*2015
Вплив фінансових реформ на курс рубля у 60-х роках XIX століття в Російській імперії
С Орлик
Наукові записки з української історії : зб. наук. статей., 259-262, 2013
14*2013
Еволюція системи оподаткування нерухомого майна в Російській імперії наприкінці XVIII–початку XX ст.(на матеріалах українських губерній)
СВ Орлик
ступеня канд. економічних наук: спец. 08.00. 01 «Економічна теорія та …, 2012
11*2012
Finansova polityka rosiiskoho okupatsiinoho rezhymu v Halychyni ta Bukovyni v roky Pershoi svitovoi viiny (1914–1917 rr.).[Financial policy of the Russian occupation regime in …
SV Orlyk
Extended abstract of Doctors thesis). Kyiv [in Ukrainian], 2018
10*2018
Військовий податок в Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни
С Орлик
Часопис української історії, 27-33, 2016
9*2016
Control of the russian occupation authority over the activities of salt factories in Halychyna and Bukovyna in the period of the First World War
S Orlyk, V Orlyk
Східноєвропейський історичний вісник, 85-93, 2019
72019
Проблеми фінансової політики Російської імперії в роки Першої світової війни в науковій спадщині М. І. Туган-Барановського
С Орлик
Український історичний журнал, 60-72, 2017
7*2017
Механізм впровадження військового податку в Україні: досвід періоду Першої та Другої світових війн і сучасність
СВ Орлик
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2015
7*2015
The New Find of a Bronze Coin of Kerkinitis in the Middle Dnieper Ukraine (Horodysche District, Cherkasy Region, Ukraine)
V Orlyk, S Orlyk
Danubius 38, 9-23, 2020
62020
Правові джерела з історії податкової політики уряду Російської імперії в роки Першої світової війни
С Орлик
Society. Document. Communication, 160-182, 2019
6*2019
ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ТА ПОДАТНА ЗДАТНІСТЬ СЕЛЯН ГАЛИЧИНИ І БУКОВИНИ В ПЕРІОД РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ЧАСУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
С Орлик
Ukrainian Peasant, 93-100, 2017
6*2017
До питання реалізації фіскальної політики уряду земськими інституціями yкраїнських губерній Російської імперії
СВ Орлик
NOVA UKRAINA, 5-13, 2012
6*2012
Організація фінансового управління російською окупаційною владою на теренах Галичини і Буковини в період Першої світової війни
С Орлик
Карпатський край, 5-21, 2017
5*2017
Українське суспільство і державна лотерея 1914 р. в Російській імперії: соціально-економічний вимір
С Орлик
Nowa Ukraina, 29-38, 2015
5*2015
Оподаткування нерухомого майна (історичний аспкт)
СВ Орлик
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
5*2010
‘‘World Spirit” by George Hegel: from Universe to the History of Mankind
S Orlyk, Z Stezhko
Philosophy and Cosmology, 147-156, 2019
4*2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20