Кирилко Наталія Миколаївна (Kyrylko Natalia M., Кирилко Наталия Николаевна)
Кирилко Наталія Миколаївна (Kyrylko Natalia M., Кирилко Наталия Николаевна)
Kyiv National University of Technologies and Design (КНУТД)
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління змінами в муніципальній діяльності України
ОВ Кухленко, ГМ Гончарова, НМ Кирилко
Фінансовий простір, 43-47, 2017
42017
Управління прийняттям рішення щодо участі у виставкових заходах підприємств легкої промисловості на базі застосування методу Decision Tree
НМ Кирилко
Інноваційна економіка, 144-152, 2015
42015
Поведінка споживачів на ринку послуг
НМ Кирилко, ВА Бурківська
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди …, 2017
32017
Новітні методи дослідження поведінки споживачів
НМ Кирилко, ЮА Бабич
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди …, 2017
32017
Застосування інтерактивних технологій навчання у закладах вищої освіти
НМ Кирилко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
22019
Особливості оцінки рівня конкурентоспроможності торговельних підприємств
НМ Кирилко, ЮА Бабич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 2018
22018
Роль виставкової діяльності у розвитку інноваційних процесів підприємств-експонентів
НН Кирилко
Збірник наукових праць, 238-241, 2011
22011
Особливості та роль публічної комунікації в діяльності органів влади та їх посадових осіб
Н Кирилко
InterConf, 2020
12020
Формування кадрових інновацій у виставковій діяльності підприємств
НМ Кирилко
Фінансове регулювання зрушень в економіці України, 2019
12019
Особливості управління персоналом малого підприємництва
НМ Кирилко, АО Глущенко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVII …, 2018
12018
Особливості організації просування нових продуктів промислових підприємств
НМ Кирилко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2018
12018
Публічне управління як процес прийняття управлінських рішень
НМ Кирилко
Матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції «Стан та перспективи …, 2017
12017
Управління інноваційними процесами виставкової діяльності підприємства-експонента
НМ Кирилко
Scientific Journal Virtus, 184-188, 2017
12017
Features of management of productivity of labor аt the regional level
NM Kyrylko
Scientific journal «Economics and finance», 116-120, 2017
1*2017
Виставкова діяльність–джерело генерування нової продукції та технологій промислових підприємств
НМ Кирилко
АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 2015
12015
Вибір стратегії участі підприємства у виставкових заходах
НД Гуріна, НМ Кирилко
Економіка. Управління. Інновації, 2014
12014
Активизиция инновационного развития предприятий-экспонентов на основе бизнес-планирования выставочных проектов
НН Кирилко, НД Гурина
Инновационность высшей школы: проблемы и решения: сборник научных трудов, 20-24, 2010
1*2010
Особливості бізнес-планування виставкової діяльності підприємств-експонентів
НД Гуріна, НМ Кирилко
Вісник ХНУ, 64-68, 2010
1*2010
Формування і розвиток виставкової ідеї в освітянському просторі України
НМ Кирилко
Матеріали науково-практичної конференції, 114-116, 2009
12009
Світові виставкові заходи: сучасні проблеми та розвиток
НМ Кирилко
Збірник наукових праць 2, 100-103, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20