Яна Володимирівна Романцова
TitleCited byYear
Організація соціально-педагогічної діяльності в українських ВНЗ: витоки і сучасність
ЯB Романцова, ОA Мкртічян
Педагогіка та психологія, 187-194, 2016
12016
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
Твардовский: два взгляда на Пушкина
ЯВ Романцова
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. ГС …, 2019
2019
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ЯВ Романцова
2015
Передумови розвитку соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України і Світу
ЯВ Романцова, ОА Мкртічян
Теорія та методика навчання та виховання, 107-112, 2015
2015
Importance of motivation in learning foreign languages
YV Romantsova
2014
Portfolio use in foreign language learning
YV Romantsova
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Portfolio as means of motivation in foreign language learning
YV Romantsova
2014
Foreign language learning motivation by means of portfolio
YV Romantsova
Рекомендовано до друку за рішенням вченої ради факультету іноземних мов …, 2014
2014
Проектная методика как средство мотивации в профессионально-ориентированном обучении английскому языку
ЯВ Романцова
2014
Изучение идиом на занятиях английского языка как фактор развития коммуникативной компетенции студентов-юристов
ЯВ Романцова
2014
Характер відносин між вчителем і учнями в організації громадянського виховання
ЯВ Романцова, ОА Мкртічян
Теорія та методика навчання та виховання, 116-126, 2014
2014
Benefits of using multimedia in education
Y Romantsova
2013
Ідея людяності у педагогічній спадщині В. Сухомлинського
ЯВ Романцова, ОА Мкртічян
2013
Использование проектной методики в преподавании иностранного языка
ЯВ Романцова
2013
Проектная методика в профессионально-ориентированном обучении иностранному языку
ЯВ Романцова
2013
Проблемы профессионально-ориентированного подхода в обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов
ЯВ Романцова
Харьковский национальный медицинский университет, 2013
2013
ИЗУЧЕНИЕ ИДИОМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА-ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ
ЯВ Романцова
КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ …, 0
Білецька СА До питання сутності морального виховання у позакласній роботі (історичний підхід)……………………………………………………..…... 5 Борзенко ОП Напрями організації …
АВ Будко, ВВ Глушич, ДО Гончаров, АО Денисенко, ОВ Єфімова, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19